Dla mediów | Wschód Kultury – Inne Brzmienia
PL EN UKR
a

Dla mediów

FORMULARZ AKREDYTACYJNY

Akredytacje na festiwal są bezpłatne. Wszelkich informacji udziela Aleksandra Stefanek, a.stefanek@warsztatykultury.pl

Warunki przydzielania akredytacji prasowych:

 • akredytacje przyznawane są nieodpłatnie;
 • akredytacje prasowe mogą zostać przyznane:
  • dziennikarzom pracującym dla Patronów medialnych Wschód Kultury – Inne Brzmienia;
  • aktywnym zawodowo dziennikarzom, którzy pracują dla mediów o znacznym zasięgu i/lub mediów branżowych;
  • fotografom freelancerom;
 • ostateczny termin składania wniosków o akredytację upływa: info wkrótce
 • informacje o udzieleniu akredytacji prasowej zostaną potwierdzone przez organizatora drogą mailową
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmownego rozpatrzenia wniosków o akredytację, bez podawania przyczyny;
 • akredytacje można odebrać: w trakcie festiwalu lub wcześniej, kontaktując się bezpośrednio z Aleksandrą Stefanek.

  Akredytacja prasowa uprawnia do:

 • uczestnictwa we wszystkich punktach programu, także tych z ograniczoną ilością miejsc;
 • przeprowadzanie wywiadów z artystami na zasadach określonych przez organizatora;
 • odbioru presspacka, zawierającego komplet materiałów informacyjnych na temat festiwalu;