PL EN UKR
a
banner

Znamy już nazwiska rezydentów Laboratorium Sztuki Społecznej

Laboratorium Sztuki Społecznej (LSS) to projekt międzynarodowych rezydencji, wykorzystujący przestrzeń publiczną jako miejsce współuczestnictwa i współdziałania. Projekt ma na celu budowanie dialogu między lokalną społecznością zamieszkującą dzielnicę Kalinowszczyna, a artystami i animatorami kultury z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego. Artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki, podejmą działania angażujące mieszkańców lubelskiej dzielnicy Kalinowszczyzna (zwanej dawniej Przedmieściem Lwowskim), przy aktywnym wsparciu lokalnych animatorów kultury oraz tutorów. 

Efektem projektu będzie zrealizowanie przez zespoły działań mobilizujących i inspirujących mieszkańców do zaangażowania się w tworzenie tętniących życiem przestrzeni publicznych na dzielnicy Kalinowszczyzna. Odwrócona zostanie także rola artysty – z kreatora – w nauczyciela i przewodnika sztuki, natomiast mieszkańców – z biernych obserwatorów – w aktywnych odbiorców i twórców kultury. Artyści na bieżąco będą relacjonować proces rezydencji na dedykowanym blogu. Realizacja projektów będzie mieć miejsce między majem a sierpniem 2014 roku.

Poniżej przedstawiamy listę tegorocznych rezydentów, oraz projekty, które przygotują w Laboratorium Sztuki Społecznej na Kalinowszczyźnie:

1. Justyna Jasłowska (Polska) – artystka działająca w obszarze tańca współczesnego, choreografii, performance i nowych mediów. W latach 2004-2010 tancerka Teatru Maat Projekt oraz francuskiej grupy Campagne Le Sablier. Autorka wielu solowych prac, m. in. Sztuki Pływania i November. Stypendystka programu dla choreografów Alternatywna Akademia Tańca, rezydentka Klubu Żak oraz stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od kilku lat jest choreografem Lubelskich Czaderek, grupy taneczno-performerskiej kobiet dojrzałych. Zajmuję się także edukacją artystyczną dzieci, młodzieży i seniorów z zakresu tańca współczesnego.

Projekt „Pod pretekstem tańca”

Projekt skoncentrowany jest na indywidualnych wspomnieniach dojrzałych kobiet zamieszkujących Kalinowszczyznę. Artefakty związane z tożsamością, lokalną pamięcią posłużą jako metoda do stworzenia choreografii i spektaklu. Artystka podejmie próbę przeniesienia obrazów i wydarzeń, wspomnień i relacji, wywołanych z pamięci dzięki zatrzymaniu się i refleksji nad osobistymi przedmiotami. Emocje towarzyszące takiemu spotkaniu, pozwolą poprowadzić ciało w określonym kierunku ekspresji, przy użyciu improwizacji, fantazji i intuicji. Uczestniczki zostaną zaproszone do podzielenia się historiami związanymi z ich osobistymi przedmiotami i wspólnie z artystką zbudują wokół nich scenariusz. W kolejnym etapie te same artefakty i wspomnienia zostaną przełożone na język tańca i posłużą zbudowaniu opowieści performatywnej oraz choreografii i scen tanecznych. Rezultatem procesu będzie wystawa-instalacja zaprezentowana na terenie Kalinowszczyzny, w przestrzeni dostępnej dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, której towarzyszyć będzie performatywny występ uczestniczek projektu.

2. Gabriela Pienias (Polska) – absolwentka Wydziału Artystycznego w Cieszynie, doktorantka tamtejszego Instytutu Sztuki. Studiowała malarstwo na Uniwersytecie w Lizbonie. Organizatorka Biennale Sztuki w Wenecji Cieszyńskiej oraz Spotkań Sztuki w Wenecji Cieszyńskiej. Artystka wykonuje wielkoformatowe instalacje malarskie i realistyczne obrazy o tematyce społecznej, których docelowym miejscem prezentacji jest przestrzeń publiczna miasta. Tam także odbywa się wernisaż jej prac. Wprowadza obraz w miejską tkankę, jako element obcy i nieoczekiwany, który stanowi zarazem opozycję do wszechobecnych reklam, jak i punkt wyjścia dla stworzenia miejsc spotkań i budowania dialogu z drugim człowiekiem. Za pomocą artystycznych interwencji i działań, które realizowała dotychczas w Polsce i Portugalii, oswaja zarówno sztukę, jak i miasto. Ujawniając pewne dolegliwości społeczne, zachęca do debaty na temat rzeczywistych problemów współczesnego świata oraz do refleksji nad kondycją współczesnej sztuki.

Projekt: Kalinka

W nawiązaniu do ogrodów i sadów oraz parterowych domów rodzinnych, które do lat 70 XX wieku występowały na terenie Kalinowszczyzny, artystka angażując mieszkańców dzielnicy stworzy miejsce służące odpoczynkowi, kontemplacji i wyciszeniu. W swoim założeniu projekt zaciera granicę pomiędzy tym co prywatne, a tym, co publiczne – pewne elementy wyposażenia przestrzeni domu zostaną umieszczone na zewnątrz, wśród dużych zespołów mieszkalnych. Artystka wykorzystując technikę mozaiki, komponowanej z ceramicznych elementów, zaprosi mieszkańców dzielnicy do uczestnictwa w tworzeniu kafli i budowaniu mebli. Projekt zaktywizuje społeczność lokalną, pozwalając mieszkańcom realnie wpłynąć na stronę wizualną i charakter dzielnicy, na fragmenty jej przestrzeni. Tworząc małą architekturę miejską, artystka wykreuje miejsce spotkań, dialogu i wymiany wspomnień i opowieści związanych z dzielnicą. Nazwę projektu artystka zaczerpnęła z nieistniejącego już miejsca – kawiarni „Kalinka” wspominanej często przez mieszkańców dzielnicy.

3. Szymon Pietrasiewicz (Polska) – animator kultury, happener, kulturoznawca, koordynator Przestrzeni Działań Twórczych „Tektura”, animator zjawisk kulturalno-społecznych, happener, komisarz Festiwalu Teatralnego „Kontestacje”, członek rady programowej Festiwalu Młodzieży Akademickiej „FAMA”. Laureat nagrody Żurawie w 2008 r. Pomysłodawca i twórca Pracowni Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry” (której podstawowym założeniem stało sie przekonanie, że kultura i sztuka mogą stać się mechanizmem zmiany społecznej i realnie wpływać na życie mieszkańców miasta).

Projekt: Muzeum Społeczne

Przedsięwzięcie zakłada zbudowanie ekspozycji muzealnej w przestrzeni publicznej prezentującej historię dzielnicy i jej mieszkańców. Ekspozycja będzie opowiadała historię miejsca poprzez konkretne przedmioty przyniesione lub zebrane przez mieszkańców, skonstruowaną w oparciu o ich wspomnienia dotyczące dzielnicy. Autor projektu stworzy muzeum kreowane przez mieszkańców, żywe – opowiadające historię dawną i współczesną dzielnicy. Najważniejszym aspektem projektu jest wydobywanie nieoficjalnej historii, zbieranie opowieści o dzielnicy, miejskich legend z nią związanych i przede wszystkim indywidualnych opowieści, jakimi mogą podzielić się mieszkańcy – to oni oraz ich wspomnienia będą bohaterami ekspozycji muzealnej. Kluczowym założeniem działania jest zbudowanie wśród mieszkańców przekonania, że mają realny wpływ na pisanie swojej historii, na opowiedzenie jej w subiektywny sposób. Projekt będzie zwierciadłem społeczności, która tam mieszka, jej odbiciem.

4.Maria Gonchar (Ukraina) – Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” 2014, rezydentka w Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu. Kuratorka projektu „TV has attacked us all our lives, now we fight back. Now we make our own TV/Nam June Paik” emitowanego na kanale „Odessa”.

Projekt: “People and Places – In Search of Opportunities” (Ludzie i miejsca – w poszukiwaniu możliwości)

Uwaga artystki zogniskowana została na nowej części Kalinowszczyzny i nawiązuje do sytuacji jednostki ludzkiej w przerastającym ją mieście – tworzonym nie na jego miarę, do niezrównoważonego planowania zabudowań, które przynosi rozdźwięk pomiędzy wieżowcami a pustymi niezagospodarowanymi przestrzeniami i terenami zielonymi, dysproporcję pomiędzy przestrzenią dla ruchu pieszego, a obszarem przeznaczonym dla ruchu kołowego. Artystka pracując z mieszkańcami dzielnicy, przy użyciu zróżnicowanych form wyrazu (szkice, modele kartonowe, wywiady wideo) pragnie zgłębić ich percepcję własną miejsca, w jakim żyją i stworzyć dla niego alternatywę. W efekcie przeprowadzonych badań powstanie lokalna gazeta (ZIN) oraz wystawa. Wywiady wideo artystka zaprezentuje także w ramach realizacji swojego projektu kuratorskiego „TV has attacked us all our lives, now we fight back. Now we make our own TV/Nam June Paik” na kanale telewizyjnym “Odessa“.

5. Tatiana Fiodorva (Mołdawia) – fotografka, autorka instalacji, prac wideo oraz cyfrowych, performerka, artystka zajmująca się sztuką publiczną. Jej działania poddają refleksji kwestie kondycji współczesnego świata w odpowiedzi na zmiany społeczne, polityczne i estetyczne. W ostatnim okresie realizuje prace interaktywne społecznie, dające możliwość budowania dialogu międzykulturowego.

Projekt: Memory Place/ Miejsce pamięci

Idea projektu “Memory Place” obejmuje zarówno miejsce geograficzne, postaci historyczne, obiekty architektury, jak i wszelkie przejawy sztuki, ceremonie i uroczystości, emblematy i symbole. Owe formy bazując na wyobrażeniach stanowią podstawę do stworzenia idei zbiorowej tożsamości. Nie tylko na poziomie idei, ale i materialnej rzeczywistości. Kultura stanowi nośnik pamięci narodowej, indywidualnej, zbiorowej. Artystka postara się zlokalizować miejsca pamięci (zarówno te istniejące fizycznie jak i te funkcjonujące w imaginariach), rozważy znaczenie pamięci dla architektury, tego, co wnosimy jako indywidualne jednostki i grupy społeczne w miasto przez samą obecność w nim i działanie. Projekt zaangażuje dojrzałych mieszkańców Kalinowszczyzny w tworzenie map i ilustracji spacerów, które w efekcie zostaną zaprezentowane w formie własnoręcznie wykonanych książek, jako rekonstrukcja ich osobistych wspomnień związanych z dzielnicą.

6. Nino Khuroshvili/Keti Lobdzanidze (Gruzja)

Nino Khuroshvili – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi (Ilustracja książkowa i studio projektowania), ilustrator książek, autor instalacji dźwiękowych oraz wideo.

Projekt:

Projekt obejmuje zarówno wydarzenia artystyczne jak i warsztaty edukacyjne, które zainspirują mieszkańców miasta do aktywności w obszarze kultury, celem odmieniania oblicza dzielnicy. Pierwszy tydzień rezydencji skoncentrowany zostanie na sztuce ulicy (Street Art). Po prowadzeniu teoretycznym oraz warsztatach, ich uczestnicy stworzą swoje realizacje. Kolejną formą ekspresji będzie Land Art, w ramach którego działania zostaną zlokalizowane na terenie Dworku Wincentego Pola i okolic. W ramach etapu trzeciego zorganizowany zostanie market, w przestrzeni którego mieszkańcy dokonywać będą wymiany przygotowanych własnoręcznie obiektów. Swoisty rynek powstanie w miejscu, które aktualnie jest opuszczone, marginalizowane, by oswoić je i przywrócić do życia. Artyści przewidują prezentację materiałów dokumentujących ich pracę z mieszkańcami.

7. Vardan Harutyunyan (Armenia) – kompozytor, pianista, artysta pracujący z materią dźwięku. Od kilku lat tworzy muzykę elektroakustyczną, improwizacje i instalacje dźwiękowe. Aktualnie żywo zainteresowany sztuką performance.

Projekt: Individuality in Action (Indywidualność w działaniu)

Projekt zakłada badanie indywidualnej ekspresji w sztuce. Zaproszeni do współpracy mieszkańcy, posługując się różnymi obiektami mogącymi wydawać dźwięki, skomponują wspólnie z artystą muzykę (instalację dźwiękową). Istotą działania jest indywidualne podejście i ekspresja. Z tego samego przedmiotu różne osoby wydadzą odmienne dźwięki, a powodem ich zróżnicowania będzie temperament, charakter ich autora. Artysta wychodząc z założenia, że to właśnie indywidualizm jest kluczem do efektownego działania w grupie, podejmie kwestię szacunku dla różnorodności i dialogu międzykulturowego. Dźwięk posłuży tutaj jako narzędzie odkrywające charaktery uczestników projektu i ich zaangażowanie.


Data publikacji: 30 maja 2014