PL EN UKR
a

Wystawy 2022

WYSTAWY

Fotograficzna opowieść Ireny Jarosińskiej o ikonach polskiej kultury, Lublin oczami wrażliwego Białorusina, który związał się z miastem kilka miesięcy temu i tworzy własną mapę miejsca, przejmujące plakaty wojenne, ukazujące zarówno walczącą Ukrainę, jak i emocje ludzi borykających się od wielu miesięcy z lękiem i niepewnością, okładki książek wydanych w ramach Wschodniego Expressu oraz barwne ilustracje miejsc, postaci i zjawisk z Ukrainy, jakiej już nie ma to propozycja wystawiennicza związana z festiwalem Wschód Kultury – Inne Brzmienia 2022.

Irena Jarosińska „Portrety”

Wystawa fotografii Ireny Jarosińskiej pt. „Portrety” to wyjątkowa opowieść o artystach, którzy są dziś ikonami polskiej kultury. Wśród sportretowanych przez Jarosińską osób znaleźli się m.in. poeta Miron Białoszewski, malarz Henryk Stażewski, dramatopisarz Sławomir Mrożek czy kompozytor Krzysztof Komeda. Ogromna spuścizna fotograficzna Ireny Jarosińskiej, licząca ponad 60 tysięcy obiektów, po latach zapomnienia trafiła do Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA. W latach 2013–2016, dzięki dotacjom pochodzącym
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA zdigitalizowano, opracowano merytorycznie i zabezpieczono całą kolekcję fotografii oraz udostępniono ją w Internecie. Prezentowana wystawa powstała w partnerstwie z Ośrodkiem KARTA i dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Pieniążka, spadkobiercy praw do kolekcji fotografii autorstwa Ireny Jarosińskiej.

Irena Jarosińska urodziła się w 1924 roku we wsi Szybene na Huculszczyźnie, a zmarła w 1996 roku w Warszawie. Pracę rozpoczęła w 1950 roku. Pracowała dla najważniejszych czasopism ilustrowanych – „Świata” i „Polski”, gdzie jej fotoreportaże były często samodzielnymi opowieściami o rzeczywistości PRL. Prywatnie związała się ze środowiskiem artystycznym. Portretowała znajdujących się poza oficjalnym obiegiem kulturalnym malarzy, poetów i muzyków. Tworzyła fotomontaże, happeningi, prowokowała dyskusje. Od połowy lat 70. prowadziła otwarty dom–pracownię, w którym toczyło się życie kulturalne. Spuścizna fotograficzna Ireny Jarosińskiej to unikalna dokumentacja życia grup artystycznych, trendów w sztuce i kulturze, zjawisk społecznych i wydarzeń historycznych. W latach 70. Jarosińska skupiała wokół siebie grono młodych fotografów, organizując nieformalny „uniwersytet fotograficzny”. Inspirowała twórców z różnych dziedzin sztuki, którzy gromadzili się u niej i wystawiali swoje prace.

Informacje praktyczne
Kiedy:
 7–10 lipca 2022
Gdzie: Zaułek Hartwigów


 „Yellow & Blue” – wystawa ilustracji artystów związanych z ukraińskim kolektywem Pictoric

Projekt „Yellow & Blue” wystartował w 2016 roku. Poprzez graficzny język plakatów artyści przedstawiają tradycje, miejsca i zwyczaje, które nie są łatwe do znalezienia w przewodnikach. Tereny mieszkalne, przepełnione plaże, transport publiczny, tradycyjne instrumenty muzyczne, Karpaty, lokalne fast foody i biesiady, zwyczaje świąteczne czy architektura. Projekt stara się pokazać inne spojrzenie na wydarzenia historyczne, zjawiska społeczne i kulturowe, które są dobrze znane mieszkańcom, ale często nieznane obcokrajowcom. W ten sposób artyści przedstawiają nowoczesny obraz Ukrainy, która obecnie, we wszystkich tych aspektach, unicestwiana jest przez Rosjan. W obliczu napaści Rosji plakaty nabierają zatem wyjątkowego wymiaru – pokazują taką Ukrainę, jaką artyści widzą i chcą widzieć. Taką, jaką jest ona normalnie. Twórcy podkreślają, że Ukraina nigdy nie zapomni i nie wybaczy Rosji, ale z wiarą w kraj i ludzi odbuduje wszystko to, co jest niszczone, a co dziś możemy oglądać już tylko na plakatach, dzięki ich wyjątkowej perspektywie.

Klub Ilustratorów Pictoric to społeczność ukraińskich ilustratorów, artystów i grafików, z których każdy wyróżnia się unikalnym stylem, wpisującym się w najnowsze trendy w grafice. Klub realizuje międzynarodowe projekty z udziałem utalentowanych artystów z różnych krajów i promuje wysokiej jakości sztukę nowoczesną w Ukrainie i za granicą. Prace artystów już kilkakrotnie były prezentowane podczas festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia w Lublinie. W tym roku jednak publiczność festiwalowa będzie miała wyjątkową okazję zobaczyć największą z dotychczasowych kolekcję plakatów z projektu „Yellow & Blue”; wśród nich są m.in.: Współczesny Kijów, Osiedla, Metro, Ukraińskie nalewki, KrymNajdłuższa trasa trolejbusowa, Rękodzieła, Barszcz, Turystyczny Lwów, Zamki wołyńskie, Modernizm radziecki, Współczesna muzyka ukraińska, Bandura czy Pszczelarstwo.

Wystawa plakatów ukraińskich ilustratorów to ukłon w stronę kultury ukraińskiej, z którą bardzo solidaryzujemy się w tym trudnym czasie. Ukraińscy artyści walczą teraz nie tylko tworząc symboliczne dzieła, lecz także zbrojnie.

Informacje praktyczne
Kiedy:
 7–10 lipca 2022, w godz. 13.00–02.00
Gdzie: teren festiwalu, Błonia pod Zamkiem w Lublinie


 Support Ukraine PIC | Obraz wojny – wystawa plakatów artystów związanych z ukraińskim kolektywem Pictoric

Prezentowane na wystawie plakaty pochodzą ze strony www.supportukraine-pic.com, która powstała, aby walczyć przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę i wspierać duchowo jej mieszkańców. To obraz aktualnej sytuacji w Ukrainie oraz komentarz do wojennej rzeczywistości, jaki ukraińscy twórcy chcą wysłać światu, by zwrócić uwagę na to, co naprawdę dzieje się w ich kraju.

Twórcy zachęcają, aby publikować plakaty, dzielić się ilustracjami w mediach społecznościowych oraz organizować wystawy w przestrzeni publicznej. „W czasie, gdy syreny przeciwlotnicze wciąż wyją, a eksplozje odbijają się echem po niebie – nie zamykaj oczu. Wszyscy jesteśmy Ukraińcami” – podkreśla jeden z ilustratorów.
Informacje praktyczne
Kiedy:
 7–10 lipca 2022
Gdzie: plac Po Farze


 Głosy Lublina – wystawa fotografii Zmicera Waynowskiego

Miasta mówią. I każde z nich mówi we własnym języku. W większości przypadków języki miast są zmieszane, ale wciąż są unikalne. Ta mieszanka jest bowiem połączeniem właściwych cech miasta: jego architektury, światła, kultury, rozwoju gospodarczego i innych czynników. Sam proces mieszania jest ekspresyjnym, wielofunkcyjnym zjawiskiem, które tworzy komunikację dźwiękową i gestową. Języki miast przekazują, gromadzą i zachowują wiedzę. To są języki nominatywne i emotywne, referencyjne i estetyczne. Po pozbawieniu się systemu znaków wiele z nich rozwinęło treść znaczeniową w takim stopniu, że uzyskały nowe, wyjątkowe brzmienie. Wędrując po Lublinie i wsłuchując się w ten charakterystyczny dźwięk, próbuję go odczytać, szukając w nim struktury i składni. W tej serii przedstawiam historie, które usłyszałem, czyjeś rozważania, parafrazy, wypowiedzi, wiersze i wiele innych opowiadań w niezliczonych językach.

Zmicer Waynowski – członek Białoruskiego Związku Fotografów

Kuratorka projektu: Alena Pratasiewicz
Informacje praktyczne:
Kiedy:
 7–10 lipca 2022, godz.10.00–18.00
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7