PL EN UKR
a

Wystawy 2021

„Lewis Hine – fotografia zaangażowana” – wystawa plenerowa (Zaułek Hartwigów)

Lewis Hine (1874–1940) – amerykański socjolog i fotograf, uważany za ojca fotoreportażu społecznie zaangażowanego. Szczególną uwagę poświęcał osobom z niższych warstw społecznych i wykorzystywanych do ciężkiej pracy. Hine, który jako młody chłopak sam był zmuszony podjąć pracę w ciężkich warunkach, dążył do tego, aby robione przez niego zdjęcia miały wpływ na zmianę sytuacji fotografowanych ludzi.

W 1908 r. Hine rozpoczął pracę jako fotoreporter dla National Child Labor Committee (NCLC), prywatnej organizacji założonej w 1904 r., by walczyć z eksploatacją dzieci w amerykańskim przemyśle. Szczególny sentyment wzbudzali w nim mali nowojorscy gazeciarze, zwani „newsies”. W tamtym czasie w USA pracowało ok. 20% dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Dzieci wykonywały pracę dorosłych za dużo niższą stawkę, nie skarżąc się przy tym na złe warunki. Niektóre gałęzie przemysłu –  jak kopalnie czy farmy – do prostych, powtarzalnych czynności zatrudniały nawet pięciolatki. Pracujące dzieci nie chodziły do szkoły – praca zaczynała się o świcie i trwała do zmierzchu, dniówka dziecka trwała średnio od 8 do 12 godzin.

Na zlecenie NCLC Lewis Hine przez 16 lat odwiedzał kolejne stany USA i kolejne zakłady pracy zatrudniające dzieci: tkalnie, kopalnie, młyny, fabryki produktów spożywczych. Działał często wbrew woli właścicieli i dyrekcji, nie wahając się zmieniać tożsamość czy udawać kogoś innego. Kiedy zabraniano mu wstępu na teren fabryki, fotografował dzieciaki o świcie lub o zmierzchu, po wyjściu z pracy. Rozmawiał z nimi, łatwo zdobywając ich zaufanie. Wbrew ówczesnym zasadom portretowania, nakazującym modelowi udawanie, że wcale nie pozuje, Hine kazał dzieciom patrzeć prosto w obiektyw. Widz patrzy na dziecko, a dziecko patrzy widzowi prosto w oczy, często z niemym wyrzutem. Owocem zaangażowania Hine’a i osób jemu podobnych była ustawa Keatinga-Owena (The Keating–Owen Child Labor Act) z 1916 r. – reforma regulująca zasady pracy niepełnoletnich.

Prezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Kiedy: 24-27 czerwca 2021 (wystawa plenerowa)

Gdzie: zaułek Hartwigów


 „Nadzwyczajni” –wystawa ilustracji artystów związanych z ukraińskim kolektywem Pictoric

W 2014 r. Klub Ilustratorów Pictoric opracował projekt „Znane postaci Ukrainy”. Plakaty przedstawiały najbardziej znanych Ukraińców – wybitnych pisarzy i osoby publiczne, muzyków i naukowców, sportowców i aktorów. Byli to ludzie, którzy kochali Ukrainę i pchali ją do przodu. W 2020 r. pandemia zrobiła to, czego nie była w stanie zrobić żadna inicjatywa społeczna – pokazała, jak ważna jest praca setek tysięcy zwykłych Ukraińców, zapewniających społeczeństwu codzienne spokojne życie. Kasjerki i kurierzy, farmaceuci i stróże, pielęgniarki i magazynierzy, kierowcy i sprzedawcy… – wszyscy oni stali się „figurami Ukrainy”, bo w momencie, gdy cały kraj został „zamrożony”, to oni nadal działali, wspierali innych, szli naprzód. Wyszli na pierwszy plan i zasługują na najszczersze brawa.

W ramach projektu powstało 100 portretów, 100 opowieści o zawodach i 100 historii niezwykłych ludzi. W Lublinie zaprezentujemy 45 spośród powstałych prac.

Klub Ilustratorów Pictoricto społeczność ukraińskich ilustratorów, artystów i grafików, z których każdy wyróżnia się unikalnym stylem, wpisującym się w najnowsze trendy w grafice. Klub realizuje międzynarodowe projekty z udziałem utalentowanych artystów z różnych krajów i promuje wysokiej jakości nowoczesną ilustrację na Ukrainie i za granicą.

Kiedy: 24-27 czerwca 2021, godz. 10.00-16.00

Gdzie: Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – parter


 Wschodni Express | Wystawa portretów autorów i okładek książkowych

Seria wydawnicza „Wschodni Express” to nie tylko wysokiej jakości literatura, ale także wyjątkowy projekt graficzny. Każda okładka to starannie zaprojektowana w duchu minimalizmu grafika, będąca esencjonalnym zobrazowaniem motywu przewodniego danej książki. W ten sposób łączymy walor intelektualny z estetycznym. Po co to robimy? Celem serii „Wschodni Express” jest prezentacja czytelnikom polskim najnowszych tekstów literatur wschodnich sąsiadów Polski, poruszających najbardziej aktualne dla tych społeczeństw problemy, niepozbawionych krytycznego dystansu i humoru w patrzeniu na Europę, siebie w Europie oraz Europę w sobie.

Kiedy: 24-27 czerwca 2021, godz. 10.00-20.00

Gdzie: Warsztaty Kultury, Grodzka 5a – parter


 Wschodni Express | Wystawa „Romski dom. Życie społeczności w Drohobyczu”

Wystawa zdjęć Mariany Maksimowej (pseud. artystyczny Eva Rayska), reporterki z Drohobycza, dokumentującej codzienne życie Romów, jest subtelnym przypomnieniem o sąsiadach – czasem niedostrzegalnych, a żyjących blisko nas. Do początku XX w. Drohobycz był złożony z trzech części: ukraińskiej, polskiej i żydowskiej. Polski satyryk Marian Hemar wprowadził określenie Drohobycza jako „półtora miasta”, czyli w połowie polskiego, w połowie żydowskiego i w połowie ukraińskiego. Jednak w tym trójkącie kulturowym brakuje innej ważnej części – romskiej. W Drohobyczu społeczność romska liczy co najmniej 200 rodzin. Większość z nich zamieszkuje odległą dzielnicę Młynki. Początki zainteresowania autorki tematem romskim zaczęły się od jej spotkania z lokalnym Romem Arturem Lokatushem i jego skomplikowaną biografią: urodził się z porażeniem mózgowym, popadł w nałóg narkotykowy, z którego się potem wyleczył, dziś handluje kwiatami na lokalnym rynku. Dla społeczności romskiej pozostaje on w pewnym sensie obcym („gadjo”). Czarno-białe zdjęcia Mariany Maksimowej utrwalają życie dorosłych Romów oraz ich dzieci.

Mariana Maksimowa (pseud. artystyczny Eva Rayska) – ur. w 1991 r. w Drohobyczu reporterka, pisarka, tłumaczka, artystka. Kierowniczka Transgranicznego Festiwalu Literackiego Europy Środkowo-Wschodniej „Miesiąc Autorskich Czytań” we Lwowie. Stypendystka programu Gaude Polonia (2021). Laureatka konkursu na reportaż artystyczny Mike’a Johansena „Widzący” (2021). Finalistka ukraińskiego konkursu Honor Zawodu w kategorii najlepszego reportażu (2021). Pracuje głównie z gatunkami reportażu i eseju. Publikuje m.in. w Historii Lokalnej, Kulturze Enter, Media.Lab, Ukraińskiej Prawdzie, Tygodniu Ukraińskim, Zbrucz.eu.

Kiedy: 24-27 czerwca 2021, godz. 12.00-22.00

Gdzie: Księgarnia Między Słowami, Rybna 4/5

24 czerwca, godz. 14.00-15.00 – otwarcie wystawy fotograficznej portretującej drohobyckich Romów i spotkanie z reportażystką Marianą Maksimową (pseud. Eva Rayska) (Księgarnia Między Słowami, Rybna 4/5)


 Portrety publiczności – wystawa fotografii

Bez publiczności nie byłoby festiwali. Bez odbiorców wydarzenia kulturalne nie miałyby sensu. Kolektywne przeżywanie, jakże utrudnione z powodu pandemii Covid-19, to najbardziej odczuwalny brak w dostępie do kultury. Bez wymiany energii pomiędzy artystami i publicznością koncerty okazały się być w większości przypadków namiastką i formą zastępczą. My jednak po raz kolejny spotykamy się na Błoniach pod Zamkiem w ramach festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia i cieszymy się bardzo, że możemy tu być wszyscy razem. Wystawa przedstawia grupowe i indywidualne portrety publiczności Innych Brzmień, jakie powstawały od 2008 do 2020 roku. Ich autorami są festiwalowi fotografowie, którzy przez te wszystkie lata towarzyszyli nam w wyjątkowej muzycznej podróży, jaką są przecież Inne Brzmienia. To oni, czujnie naciskając migawkę i łowiąc najlepsze kadry, utrwalili dla potomnych tak wiele emocji i unikatowych momentów, które dziś z sentymentem wspominamy. Autorami fotografii prezentowanych na wystawie są: Robert Grablewski (który towarzyszy festiwalowi od samego początku), Ignacy Tokarczyk, Jakub Bodys, Natalia Ogłoszka, Katarzyna Anna Kubiak, Krzysztof Mazur, Tomasz Bylina.

Kiedy: 24-27 czerwca 2021, godz. 16.00-0.00

Gdzie: Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem