PL EN UKR
a

WSCHODNI EXPRESS – Wschodni Kurier Literacki

18:15 - 18:30

Wschodni Kurier Literacki. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy: zapowiedzi wydawnicze i omówienie nowości książkowych o tematyce wschodniej Agnieszka Wojciechowska, Paulina Janczylik

Wschodni Express to cykl spotkań i debat z pisarzami, artystami i intelektualistami z krajów Europy Wschodniej oraz seria wydawnicza Warsztatów Kultury, związana z festiwalem Wschód Kultury – Inne Brzmienia.

Jedną z największych przeszkód w rozwijaniu współpracy kulturalnej, przezwyciężeniu barier kulturowych i pokonaniu stereotypów na temat kultur państw Europy Wschodniej jest bariera językowa. Podczas gdy ta bariera nie jest większym zagrożeniem dla innych obszarów praktyk kulturowych (muzyki, sztuk wizualnych), rzutuje ona przede wszystkim na recepcję literatury, a także na szeroko rozumianą sferę wymiany idei. W tym kontekście szczególnie istotna zdaje się więc być idea dbałości o dobry przepływ aktualnej myśli, publicystyki i literatury, tłumaczonej na języki narodowe. Taką rolę pełni stworzone w Warsztatach Kultury wydawnictwo Wschodni Express, które od kilku lat zajmuje się wprowadzaniem na polski rynek książki najbardziej aktualnej prozy i poezji z Krajów Partnerstwa Wschodniego.

W tym roku, w ramach Wschodniego Expressu, chcemy szczególnie zaakcentować kontekst literatury ukraińskiej i białoruskiej, a portfolio Wydawnictwa Wschodni Express wzbogacone zostało o kolejnych 6 tytułów: „Sonia” – Kateryna Babkina, „Pokój do smutku” – Andrij Lubka, „Wakacje nad Letą” – Hałyna Kruk, „Cyrk i inne wiersze” – Julia Cimafiejewa, „Wasi, nasi oraz inni” – Ołeksandr Bojczenko, „Poprzednie życie” – Mykoła Riabczuk.