PL EN UKR
a

Wschodni Express – Armenia – 100 lat po…

16:00-18:00

Uczestnicy: Ambasador Republiki Armenii w Polsce Edgar Ghazaryan, prof. dr hab. Andrzej Pisowicz, prof. dr hab. Hubert Łaszkiewicz, Ruben Malayan

Prowadzący: Tomasz Dostatni OP

Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Ormian w Lublinie.

W roku 2015 oczy całego świata zwróciły się w stronę Armenii w związku z 100. rocznicą tragedii, obnażając przy tej okazji fakt, że zarówno o dwudziestowiecznej jak i  współczesnej Armenii, jej historii, kulturze, społeczeństwie tak niewiele wiemy.
Masakrę Ormian w Turcji uznaje się za pierwsze ludobójstwo XX wieku. Szacuje się, że w latach 1915-16 zginęło w niej około 1,5 mln ludzi.

Uczestnicy spotkania dyskutować będą o tym, jaką drogę przeszła Armenia od tej tragicznej daty. Zastanowią się nad perspektywą zmian, aktualną pozycją oraz najważniejszymi kierunkami rozwoju.       


Edgar Ghazaryan
(ur. w 1975 r.) – Ambasador Republiki Armenii w Polsce, doktor nauk ekonomicznych. Nagrodzony przez Prezydenta Armenii listem uznania za cenny wkład w tworzenie i rozwój społeczeństwa ormiańskiego. Autor i współautor wielu książek, podręczników, artykułów i innych prac naukowych na temat samorządu terytorialnego.

Prof. dr hab. Andrzej Pisowicz (ur. w 1940 r.) – pracownik naukowy Instytutu Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studiował iranistykę na UJ (lata 1957-61) oraz armenistykę na Uniwersytecie Państwowym w Erywaniu (Armeńska SRR, 1961-63). Studia armenistyczne uzupełniał we Francji:  Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes w Paryżu, 1966-67 (język zachodnioormiański) oraz Institut Catholique, Paryż, 1966-67 (język staroormiański). Doktorat armenistyczny (1974), habilitacja iranistyczno-armenistyczna (1985), tytuł profesorski – 2002.
Autor m.in. Gramatyki ormiańskiej (Kraków 2001) obejmującej opis języka staroormiańskiego (tzw. grabaru) oraz dwu języków nowoormiańskich (wschodniego i zachodniego). Współautor i redaktor naukowy Małego słownika ormiańsko-polskiego / polsko-ormiańskiego (Kraków 2006).
Od 1980 działa w Kole Zainteresowań Kulturą Ormian przy krakowskim oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, a od 1990 w Ormiańskim Towarzystwie Kulturalnym. Popularyzator wiedzy o Armenii i jej kulturze (m.in. wydał Słownik pisarzy radzieckiej Armenii, Warszawa 1992).
Przez wiele lat uczył języka ormiańskiego w Instytucie Filologii Orientalnej UJ. W 1993 prowadził wykłady z dialektologii ormiańskiej na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia).

Prof. zw. dr hab. Hubert Łaszkiewicz (ur. 17 października 1961 roku w Warszawie) – polski historyk dziejów nowożytnych. W 1985 ukończył studia historyczne na KUL. Od 1989 tamże zatrudniony – w Katedrze Historii Powszechnej Wieków Średnich oraz w Katedrze Historii Szkolnictwa. Obecnie kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii KUL. Zainteresowania naukowe: historia dawnej Rzeczypospolitej i Carstwa Moskiewskiego, Europy Środkowo-Wschodniej XVI-XVII wieku, historia gospodarcza, idei, religii oraz historia historiografii. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.


Ruben Malayan
(ur. w 1971 r. – artysta, fotograf. Ukończył studia w Erywaniu, w Armenii – malarstwo w Terlemezian Art College oraz grafikę w Państwowym Instytucie Sztuk Pięknych.
Przez ostatnie kilka lat Malayan pracował nad „The Art of Armenian Calligraphy”, publikacją, która koncentruje się na historii, ewolucji i tradycji pisma ormiańskiego. Jego głównym celem, jako autora opracowania, jest przygotowanie niezbędnych podstaw do ponownego wprowadzenia kaligrafii do diaspory i programu edukacyjnego Armenii. Prace Malayana zostały wybrane jako przykład pisma ormiańskiego w „The World Encyclopedia of Calligraphy: The Ultimate Compendium on the Art of Fine, Writing-History, Craft, Technique” (Sterling Publishing, 2011). Jest on także odpowiedzialny za opracowanie dla tej publikacji rozdziału dotyczącego pisma ormiańskiego.
Ruben Malayan jest również inicjatorem projektu „Armenian Genocide of 1915 in Contemporary Graphic and Art Posters 2001-2015″, który otrzymał uznanie w publikacjach i czasopismach na całym świecie. Malayan wystawia swoje prace zarówno lokalnie, jak i za granicą.

Tomasz Dostatni OP – dominikanin,  założyciel Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej w Pradze. Autor kilkudziesięciu programów telewizyjnych m. in: „Rozmowy w drodze”. Członek rady redakcyjnej czeskiego czasopisma teologicznego „Salve”. Pomysłodawca i prowadzący wile debat i konserwatoriów m.in.: „Przedsiębiorczość – kultura – religia”, cykl debat filozoficznych „Jak żyć” oraz „Debaty Dwóch Ambon”. Zaangażowany w ruch ekumeniczny, dialog z innymi religiami oraz dialog społeczny. Był członkiem międzyresortowego zespołu doradców przy premierze RP do spraw Polonii i Polaków za granicą. Jest członkiem rady Fundacji św. Wojciecha – Adalberta.


Data publikacji: 12 maja 2015