PL EN UKR
a

Wschodni Expres: „Idealna koncepcja współpracy polsko–ukraińskiej?”

13.30-15.00

9.07 | 13.30 | Dyskusja pt. „Idealna koncepcja współpracy polsko–ukraińskiej?” towarzysząca omówieniu nowości wydawniczych z serii „Zakotwiczone”| Bałagan, ul. Grodzka 5a – patio 3

Refleksja nad myślą polityczną orędowników dialogu polsko-ukraińskiego. Rozmowa osadzona jest w kontekście omówienia nowości wydawniczych z serii „Zakotwiczone”: pierwszego wydania dramatu Józefa Łobodowskiego „Wyzwolenie” oraz planowanego wydania traktatu filozoficznego Henryka Józewskiego (z archiwum Kultury Paryskiej).
Uczestnicy dyskusji zastanowią się, jakie elementy dotychczasowej myśli politycznej warte są kontynuacji, a jakie były polemiczne oraz co warto byłoby dziś do nich dopowiedzieć w aktualnym procesie wspierania Ukrainy w czasie wojny. Spróbujemy zastanawiać się, w jaki sposób budować trwałe relacje międzykulturowe w naszym nowym wielokulturowym społeczeństwie.

Sto lat temu do rodzinnego Lublina powrócił pierwszy rzecznik polsko-ukraińskiego dialogu – Józef Łobodowski, poeta, tłumacz, prozaik, publicysta. Przyjechał do miasta w 1922 r. pociągiem z Kaukazu, gdzie dorastał wśród Kozaków kubańskich, poznając smak biedy, a także dramatyczne wydarzenia rewolucji komunistycznej. Niepublikowany dotąd jego dramat „Wyzwolenie” ukazał się w serii „Zakotwiczone” i pozwala wejrzeć w społeczno-polityczny mechanizm doby Wielkiego Kryzysu.

Rozmawiać będą: Jarosław Cymerman, Mariusz Sawa, Wojciech Pokora, Aleksandra Zińczuk

Istnieje możliwość zorganizowania tłumaczenia spotkania na Polski Język Migowy. Jeśli potrzebujesz tłumaczenia na PJM, prosimy o zgłoszenie takiego zapotrzebowania na adres: p.gluchowski@warsztatykultury.pl do 1 lipca 2022 włącznie.