PL EN UKR
a

Wschód Kultury – Inne Brzmienia 2021: Informacje o zapisach

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wejściówek oraz limitów publiczności jaka będzie mogła uczestniczyć w festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia 2021 informujemy, że decyzje na ten temat podejmujemy w oparciu o obowiązujące rozporządzenia publikowane w Dzienniku Ustaw RP.

Na ten moment wiemy, że od 4 czerwca będą możliwe koncerty na otwartym terenie z udziałem publiczności – do 250 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz przestrzeganiu obowiązku zakrywania ust i nosa. Przy czym do liczby tej nie wlicza się osób zaszczepionych.

Te wytyczne mogą się jeszcze zmienić, natomiast wszystko wskazuje na to, że limity publiczności na wydarzeniach kulturalnych zostaną utrzymane, co z naszej strony skutkować będzie koniecznością wprowadzenia systemu rejestracji uczestników z podziałem na osoby zaszczepione i niezaszczepione.

O dacie rozpoczęcia zapisów będziemy informować z wyprzedzeniem.