PL EN UKR
a

Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta

75 mln złotych – tyle zostawiają u lokalnych przedsiębiorców turyści przyjeżdżający do Lublina na Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów i Jarmark Jagielloński.

PRZECZYTAJ CAŁY RAPORT

Zespół badawczy złożony z socjologów, ekonomistów i filozofów, realizujący projekt w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wziął na warsztat cztery największe, cykliczne, plenerowe festiwale kulturalne z Lublina: Noc KulturyWschód Kultury – Inne BrzmieniaCarnaval Sztukmistrzów oraz Jarmark Jagielloński. Celem badaczy było ustalenie, jaki wpływ mają wymienione wydarzenia na rozwój gospodarczy i społeczny Lublina. Sprawdzili, czy organizacja tak dużych przedsięwzięć jest opłacalna dla miasta, jego mieszkańców i biznesu. W sezonie 2017 mogliśmy spotkać ankieterów na każdym z festiwali, badacze ponadto przestudiowali dokumenty strategiczne i promocyjne miasta, rozmawiali z lokalnymi przedsiębiorcami, a także przeprowadzili ankietę internetową wśród wolontariuszy, którzy pomagali przy organizacji festiwali.

1 lutego 2018 członkowie zespołu badawczego przedstawili wyniki badań szeroko zgromadzonej publiczności. Z raportu pod tytułem „Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta” wynika szereg konkretnych informacji dotyczących korzyści, jakie festiwale przynoszą miastu.

75 mln złotych to wydatki uczestników wszystkich festiwali niemieszkających w Lublinie w związku z całością pobytu w mieście. Pieniądze te przeznaczane są przede wszystkim na jedzenie, kupowane zarówno w restauracjach i pubach, jak i punktach handlowych.

Wnioski te potwierdzają sami przedsiębiorcy ze Starego Miasta. 90% przebadanych osób przyznaje, że festiwale pozwalają zwiększyć obroty w ich firmach, i to nawet o 63% procent w porównaniu do zwykłych dni.

Warto też wspomnieć, że niemal wszyscy goście festiwalowi spoza Lublina deklarują, że zamierzają wrócić do naszego miasta. Wnioski te pokazują, jak ważne dla rozwoju turystyki w naszym mieście są wydarzenia kulturalne i artystyczne.

Festiwale to jednak nie tylko oferta dla przyjezdnych, ale przede wszystkim okazja do świętowania dla samych lublinian. Z badań wynika, że mieszkańcy odbierają je bardzo pozytywnie – doceniają zarówno ich potencjał w przyciąganiu osób spoza miasta, jak i możliwość doświadczenia czegoś ciekawego i wyjątkowego. Festiwale są okazją do spotkania się ze znajomymi, pochwalenia przed gośćmi z innych miast, ale też rozwijania swoich pasji i odkrycia nowych zainteresowań.

Festiwale zmieniają też postrzeganie przestrzeni publicznej przez ich uczestników. Nie tylko „wyciągają ludzi z domów”, ale także pozwalają odkrywać miejsca mało uczęszczane, a wreszcie – pokazują miasto w niecodziennej, często bardzo atrakcyjnej odsłonie.

Ciekawe informacje wynikają również z badań ankietowych wśród wolontariuszy pracujących przy festiwalach w latach 2011-2016. Ponad połowa z nich deklaruje, że umiejętności zdobyte podczas wolontariatu są przydatne w pracy zawodowej. Wolontariusze uważają, że zdobyli pożądane na rynku kompetencje, takie jak komunikatywność, praca zespołowa czy organizacja pracy własnej.

71% wolontariuszy pracujących przy badanych festiwalach uważa, że wolontariat umożliwił im zdobycie cennego doświadczenia związanego z organizacją wydarzeń. Co piąta badana osoba twierdzi, że zdobyte wówczas kontakty pomogły jej w znalezieniu pracy.

Dzięki badaniom poznaliśmy też lepiej samych uczestników. Wyniki pokazują, że publicznością czterech flagowych lubelskich festiwali są przede wszystkim osoby z pokolenia Y (w wieku 20–36 lat), a następnie z pokolenia X (w wieku 37–52 lata). Uczestnicy festiwali najczęściej mają wykształcenie wyższe oraz oceniają swoją sytuację finansową jako dobrą i bardzo dobrą. Można zatem powiedzieć, że publiczności festiwalowe to przede wszystkim osoby w młodym i średnim wieku, dobrze sytuowane, po studiach wyższych.

Co najważniejsze, z badań wynika, że uczestnicy festiwali oceniają je bardzo dobrzePrawie wszyscy deklarują, że wezmą w nich udział w przyszłości oraz że polecą je swoim znajomym. Duża część publiczności festiwalowej przychodzi na nie co roku, zaś jako źródło informacji podaje… że je dobrze zna i pamięta.

Raport „Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta” przyniósł wszechstronną i pogłębioną wiedzę dotyczącą czterech znanych i lubianych wydarzeń. Nad oceną raportu pochylili się naukowcy zajmujący badaną tematyką.
Wiedzę wynikającą z raportu postrzegam jako istotne wsparcie w procesach decyzyjnych osób zarządzających festiwalami, kształtujących ich ofertę oraz przedstawicieli władz miejskich odpowiedzialnych za tworzenie zarówno długoterminowych planów strategicznych rozwoju Lublina, jak i planów warunkujących rozwój kultury na poziomie operacyjnym. (…) Opracowanie jest wartościową publikacją o dużych walorach poznawczych i aplikacyjnych” – tak ocenia badania dr hab. Magdalena Sobocińska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podobne zdanie na temat raportu ma dr hab. Waldemar Cudny z Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor uważa, że „badania przeprowadzone przez autorów pracy są, o ile chodzi o obszar Polski, pionierskie i bardzo cenne. (…) Przedstawiona analiza stanowi solidną informację dla różnego rodzaju instytucji oraz stanowi  podstawę dla dalszych opracowań naukowych.

Swoje komentarze do badań przedstawili także eksperci: Edwin Bendyk (Tygodnik „Polityka”), prof. Tomasz Szlendak (Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Magdalena Sobocińska (Instytut Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska (Instytut Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Agata Etmanowicz (Fundacja Impact), Tamara Kamińska (instytucja kultury Katowice – Miasto Ogrodów), prof. Jan Pomorski (Centrum Badawczo-Wdrożeniowe e-Humanistyka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) oraz Kamila Kujawska – Krakowiak (Fundacja Commitment to Europe art & business, współautorka publikacji “Sponsoring kultury i sztuki w praktyce”). Ich wypowiedzi związane z wieloma kontekstami i tematami poruszanymi w przeprowadzonych badaniach możemy przeczytać w raporcie.

Cały raport dostępny jest online TUTAJ.

Warsztaty Kultury w Lublinie, organizator zbadanych festiwali, zaprasza na sezon letni 2018. Polecamy pamięci tegoroczne daty każdego z wydarzeń: Noc Kultury (2/3 czerwca), Wschód Kultury – Inne Brzmienia (28 czerwca – 1 lipca), Carnaval Sztukmistrzów (26-29 lipca), Jarmark Jagielloński (17-19 sierpnia). Wstęp na wszystkie festiwale jest bezpłatny.