PL EN UKR
a

Wernisaż wystawy Re-lokacje

18:00-19:00

Wystawa ukazuje zmienną geografię artystyczną, wpisaną także we współczesną debatę nad kategoriami „lokalności” i „globalności”, spotkania i oznaczania granic kulturowych, migracji znaczeń, konfrontujących „Wschód” i „Zachód” jako funkcji, określających także charakter Wzgórza Zamkowego i kolekcji Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Próbuje zinterpretować współczesnym językiem ekspozycji muzealnej znaczenia obszarów granicznych i ich zmiennych znaczeń. Podejmuje problem tożsamości, integralności miejsca, ale i jego rozproszenia, modelowania znaczeń w relacji do innych miejsc i uwarunkowań historycznych.

Na wystawie pojawią się dzieła związane z różnorodną interpretacją kategorii „miejsca” rzeczywistego i wyobrażonego, zwracając uwagę na zmienne konwencje obrazowe i ich transgresje. Tytuł wystawy odnosi się do przemieszczeń obiektów muzealnych, a także zmiennych tropów artystycznych, związanych z kategorią pejzażu i miejsca. Pokazuje przekształcenia konwencji obrazowych i trwałość toposów artystycznych. Wystawa obejmuje cztery tematy: „Miejsce: pracownia artysty”,„Wyobrażenie: od klasycznego piękna natury do estetyki obrazu”, „Widzenie: światło i kolor”, „Rozdarcie: między wnętrzem a zewnętrzem”.

„Re-lokacje” są zaplanowane jako szkic do nowej prezentacji kolekcji Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Obejmują zarówno dzieła sztuki nowoczesnej, jak i współczesnej, podnosząc problem wyobrażeń pejzażowych w kontekście sztuki XIX, XX i XXI wieku. Prezentują zarazem zakres odniesień do tematu miejsca, swojskości, ale i imaginacji, fantazji.

Motywy pejzażowe mieściły się w romantycznej kategorii malowniczości, w historii sztuki przyjmując różne znaczenia: pejzażu symbolicznego, pejzażu wewnętrznego, a wreszcie „miejsca” określonego przez wątki egzystencjalne i wanitatywne, w centrum sytuując problem widzenia i tożsamości podmiotu.

W „Relokacjach” pojawią się dzieła takich artystów jak: Olga Boznańska, Józef Pankiewicz, Władysław Podkowiński, Wojciech Kossak, Jan Stanisławski, Aleksander Gierymski, Tymon Niesiołowski, Andrzej Wróblewski, Piotr Potworowski, Józef Czapski, Teresa Pągowska, Jacek Sempoliński, Agata Grzeszykowska, Paweł Korbus, Grzegorz Kowalski, Laura Pawela, Paulina Sadowska, Lucjan Demidowski, Zygmunt Rytka, Mikołaj Smoczyński, Rajmund Ziemski.

Kuratorzy: Jacek Jaźwierski, Marcin Lachowski, Dorota Kubacka.

 

Partner:

muzeum lubelskie logo


Data publikacji: 10 maja 2015