warsztaty kaligrafii oraz pisma ormiańskiego | InneBrzmienia
PL EN UKR
a

warsztaty kaligrafii oraz pisma ormiańskiego

12:00-16:00

Warsztaty kaligrafii – warsztat poprzedzony wykładem na temat pisma ormiańskiego poprowadzi artysta i fotograf – Ruben Malayan (1971). Ukończył studia w Erywaniu, w Armenii – malarstwo w Terlemezian Art College oraz grafikę w Państwowym Instytucie Sztuk Pięknych.

Przez ostatnie kilka lat Ruben pracował nad „The Art of Armenian Calligraphy”, publikacją która koncentruje się na historii, ewolucji i tradycji pisma ormiańskiego. Jego głównym celem, jako autora opracowania, jest przygotowanie niezbędnych podstaw do ponownego wprowadzenia kaligrafii do diaspory i programu edukacyjnego Armenii. Prace Rubena zostały wybrane jako przykład pisma ormiańskiego w „The World Encyclopedia of Calligraphy: The Ultimate Compendium on the Art of Fine, Writing-History, Craft, Technique” (Sterling Publishing, 2011). Jest on także odpowiedzialny za opracowanie dla tej publikacji rozdziału dotyczącego pisma ormiańskiego.

Ruben Malayan jest również inicjatorem projektu „Armenian Genocide of 1915 in Contemporary Graphic and Art Posters 2001-2015″, który otrzymał uznanie w publikacjach i czasopismach na całym świecie. Ruben wystawia swoje prace zarówno lokalnie, jak i za granicą.