PL EN UKR
a

Którędy do zrównoważonej branży muzycznej w Polsce? | Warsztat metodą Design Thinking | zapisy

Prototypowanie innowacji w obszarze inkluzywności dla polskiej branży muzycznej. Nabór do warsztatu prowadzonego w oparciu o metodę Design Thinking podczas festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia 2022 w Lublinie! Na Wasze zgłoszenia czekamy do 18 czerwca!

Ogłaszamy nabór dla muzycznych profesjonalistów i profesjonalistek, artystek i artystów do udziału w innowacyjnym spotkaniu projektowym, na którym stworzymy prototypy rozwiązań wspierających inkluzywność w branży muzycznej w Polsce. Warsztat realizowany metodą Design Thinking odbędzie się 8 lipca (piątek) i poprowadzony zostanie w międzynarodowym zespole, a jego efektami podzielimy się podczas festiwalowego panelu 9 lipca (w sobotę). Spotkanie realizowane w ramach współpracy z międzynarodową organizacją Keychange, której Festiwal Inne Brzmienia jest partnerem.

Warsztat jest początkiem większego procesu związanego z inkluzywnością branży muzycznej, którego kolejny etap odbędzie się we współpracy z Music Export Poland podczas konferencji CultureOnLive w dniach 12 i 13 września 2022.

Jak wygląda obecnie sytuacja kobiet w branży muzycznej w Polsce? Z jakimi wyzwaniami musimy się zmierzyć, aby mówić o inkluzywności branży muzycznej w Polsce? I w końcu, którędy wiedzie droga do zrównoważonego środowiska muzycznego w Polsce?
Powyższe pytania staną się jednym z motywów przewodnich podczas Festiwalu Inne Brzmienia, który od 2021 roku pełni prestiżową rolę oficjalnego partnera Keychange – międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji i sieci biznesowej, wspierającej równy dostęp kobiet i osób niebinarnych do zawodowych szans, festiwalowych line-upów czy ważnych dyskusji w globalnej branży muzycznej.
Spotkanie warsztatowe „Którędy do zrównoważonej branży muzycznej w Polsce?” będzie wyjątkową okazją do udziału w pierwszej tego typu sesji think- thank’owej w Polsce, mającej na celu ważne zmiany społeczne i współtworzenie rozwiązań dla branży w międzynarodowym gronie.

JAK MOŻESZ SKORZYSTAĆ, BIORĄC UDZIAŁ W WARSZTATACH?

+ Udział w warsztatach oznacza aktywną partycypację w projekcie będącym częścią działań programowych międzynarodowej organizacji Keychange. Dzięki temu, masz szansę być częścią sieci aktywności realizowanych w ramach programu w całej Europie oraz Kanadzie, wpływających na kształt branży muzycznej w obszarze inkluzywności i równouprawnienia.
+ Udział w interaktywnej pracy w ciekawym, inspirującym i zróżnicowanym gronie przedstawicieli/lek polskiej i zagranicznej branży muzycznej stwarza nowe możliwości networkingowe.
+ Doświadczenia metody pracy projektowej Design Thinking daje możliwość poznania nowych, kreatywnych metod pracy nad rozwiązaniami.
+ Spotkanie jest szansą na poszerzenie horyzontów, ciekawe wglądy do polskiego i międzynarodowego środowiska muzycznego i wymianę doświadczeń.

JAK MOŻESZ DOŁĄCZYĆ? NABÓR I KRYTERIA

Do naboru serdecznie zapraszamy muzycznych profesjonalistów i profesjonalistki, artystki i artystów, którzy spełniają następujące kryteria:
+ mają doświadczenie min. 5 lat pracy w polskiej branży muzycznej (doświadczenie międzynarodowe mile widziane)
+ interesują się tematem równości w branży i mają cenne doświadczenia, którymi chcieliby/chciałyby się podzielić w szerszym gronie,
+ są aktywnymi zawodowo artystkami lub artystami lub pełnią na co dzień jedną z takich ról zawodowych, jak dziennikarz/rka, manager/ka, tour manager/ka, dyrektor/ka festiwali lub innych wydarzeń muzycznych, agent/ka, właściciel/ka wytwórni, wydawca/czyni, pracownik/czka instytucji kultury działający/a w obszarze muzyki itp.

KIEDY, GDZIE I JAK?

Kiedy: 8 lipca 2022 (piątek), godz. 10:00 – 15:00
UWAGA: Deklaracja udziału w warsztatach zakłada obecność podczas całego 5-godzinnego spotkania.
Termin prezentacji wniosków z warsztatu: 9 LIPCA 2022 (udział nieobowiązkowy).
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
Zapisy: Udział w warsztatach jest bezpłatny. Koszty dojazdu i pobytu w Lublinie znajdują się po stronie uczestników i uczestniczek. Warsztat odbędzie się w języku angielskim.

Zapisy za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://bit.ly/rejestracja-warsztat

JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ? FORMUŁA WARSZTATU

Spotkanie warsztatowe zostanie zrealizowane w grupie 30-stu osób, wyłonionych spośród reprezentantów i reprezentantek polskiej branży muzycznej oraz zagranicznych uczestniczek i uczestników tegorocznej edycji programu Keychange.
Design Thinking to znany na świecie, kilkuetapowy proces tworzenia innowacji i rozwiązań w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb odbiorców. Metoda ta, inspirując się procesami start-upowymi, wykorzystuje pracę na zasobach, wymianę doświadczeń i myślenie out of the box.

PROWADZENIE WARSZTATU:

Magda Chołyst i Ula Buyuly / pracownia Artist in Bloom – certyfikowane coachki, edukatorki w nurcie innowacyjnej szkoły Kaospilot, projektantki procesów rozwojowych dla instytucji kultury, badaczki zajmujące się definiowaniem i rozwijaniem kompetencji niezbędnych w sektorze kreatywnym dziś i jutro.
Artist in Bloom to pracownia konsekwentnie realizująca misję związaną z profesjonalnym wsparciem artystów i pracowników kultury w rozwoju kompetencji zawodowych, tworzeniu przemyślanej ścieżki kariery i umiejętnym budowaniu relacji ze środowiskiem twórczym. W ramach aktywności pracowni realizowane są innowacyjne działania edukacyjne (warsztaty, programy, programy mentoringowe), indywidualne procesy rozwojowe w oparciu o certyfikowane metodologie International Coaching Federation oraz szyte na miarę procesy wspierające instytucje kultury w adaptowaniu sposobów swojej pracy i oferty dla odbiorców do zmieniającej się rzeczywistości.