PL EN UKR
a

Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

Partnerem Inne Brzmienia w ramach Festiwalu Wschód Kultury jest unijny Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

Unia Europejska dofinansowuje polsko-ukraińską współpracę transgraniczną już od 20 lat. Ten czas to niezliczone przedsięwzięcia i osiągnięcia w ramach blisko 300 wspólnych projektów zrealizowanych na pograniczu Polski i Ukrainy przez ok. 1000 partnerów z obu krajów. Projektów, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza, zwiększenia bezpieczeństwa jego mieszkańców oraz pogłębienia relacji międzyludzkich.