WSCHODNI EXPRESS – Premiery książek „Wasi, nasi oraz inni” i „Poprzednie życie” | Wschód Kultury – Inne Brzmienia
PL EN UKR
a

WSCHODNI EXPRESS – Premiery książek „Wasi, nasi oraz inni” i „Poprzednie życie”

18:30 - 20:30

Premiery książek „Wasi, nasi oraz inni” Ołeksandra Bojczenko oraz „Poprzednie życie” Mykoły Riabczuka, rozmowy i czytanie fragmentów książek. Udział wezmą: Ołeksandr Bojczenko, Mykoła Riabczuk, Natałka Biłocerkiweć, Andrij Saweneć i Bohdan Zadura. Prowadzenie – Grażyna Lutosławska, Aleksandra Zińczuk

Ołeksandr Bojczenko „Wasi, nasi oraz inni”

„Wasi, nasi oraz inni” to zbiór esejów, w którym Ołeksandr Bojczenko „tropi” następców pierwszego europejskiego intelektualisty – Sokratesa, których obecność w literaturze świadczy o dojrzałości społeczeństwa, a jednocześnie jest wyrazem jego sumienia. Kim więc są współcześni mędrcy literatury?

Wasi – to myśli autora o polskich pisarzach, wśród których znaleźli się Gombrowicz, Kołakowski, Herling-Grudziński, Herbert; nasi – to refleksja nad literaturą ukraińską, w szczególności nad pierwszym literackim „pokoleniem odzyskanym”; inni zaś to kultura rosyjska.

Kto wyniósł literaturę ukraińską na światowy poziom? Jak podchodzą do kwestii wolności pisarze ukraińscy, a jak polscy? Jaka jest w literaturze danych państw pamięć o doświadczeniach totalitaryzmu? – odpowiedzi na te pytania znajdziemy w niniejszej książce.

Ołeksandr Bojczenko (ur. 1970) – krytyk literacki i badacz literatury, felietonista, tłumacz z języka polskiego i rosyjskiego. Autor zbiorów esejów „Coś w rodzaju chautauqua” (2003), „Chautauqua plus” (2004), „Byle książka” (2011), „Moi wśród obcych” (2012), „Mniej/Więcej” (2015), „50 procent racji” (2016). Autor licznych przekładów z języka polskiego i rosyjskiego, tłumacz m.in. Tadeusza Borowskiego, Leszka Kołakowskiego, Marka Hłaski, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Andrzeja Stasiuka, Daniela Odiji. Wielokrotny stypendysta programu Gaude PoloniaMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005, 2008, 2013). W roku 2014 został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Mykoła Riabczuk „Poprzednie życie”

Polskie tłumaczenie wyboru felietonów Mykoły Riabczuka – ukraińskiego krytyka literackiego, publicysty i poety.

„Riabczuk prezentuje na Ukrainie odważne i nowatorskie poglądy (…) Ośmiela się przełamywać narodowe mity, ożywia tok narracji dzięki inteligentnemu poczuciu humoru, co potęguje chęć czytania. Ironia i wolność, charakteryzujące jego pisarstwo, przywodzą na myśl najsławniejszych pisarzy polskich. Riabczuk wychodzi poza tradycyjne kategorie i stereotypy pisarstwa. Portret Ukrainy, który prezentuje w swoich książkach, jest pesymistyczny i niepokojący. A jednak sam fakt istnienia na Ukrainie tak wolnego, tak inteligentnego ducha jest dobrym powodem, by nie tracić nadziei”.

Alen Besançon, przedmowa do De la ‚Petite Russie’ à l’Ukraine

Mykoła Riabczuk (ur. 1953 w Łucku) – absolwent Politechniki Lwowskiej i Instytutu Literackiego im. M. Gorkiego w Moskwie. Był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Wseswit” oraz wiceredaktorem czasopisma „Krytyka”. W Polsce ukazały się przekłady jego książek „Od Małorosji do Ukrainy” (2002), „Dwie Ukrainy” (2004, druga edycja 2006), „Ogród Metternicha” (2011), „Ukraina. Syndrom postkolonialny” (2015). Laureat nagrody Fundacji Polcul, kwartalnika „Akcent” oraz odznaczony odznaką honorową „Bene Merito” nadawaną przez Ministra Spraw Zagranicznych RP za działanie na rzecz dobrych stosunków polsko-ukraińskich. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego ukraińskiego PEN Clubu i jurora Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”. Jest współpracownikiem Instytutu Badań Politycznych i Etnonarodowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, prowadzi gościnne wykłady na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie oraz w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrij Saweneć – tłumacz, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, stypendysta Urzędu Miasta Lublin.

Bohdan Zadura – urodził się w 1945 roku w Puławach. Członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Akcent” (1980-2004) i miesięcznika „Twórczość” (od 1983, a od jesieni 2004 roku redaktor naczelny). Poeta, pisarz, tłumacz. Publikuje w większości polskich czasopism literackich i kulturalnych. Tłumaczy z języka angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i węgierskiego. Przetłumaczył m.in. utwory Jurija Andruchowycza, Andrija Bondara, Andrija Lubki, Wasyla Machno, Sierhija Żadana. Grażyna Lutosławska – dziennikarka Radia Lublin, pisarka, autorka słuchowisk radiowych, książek dla dzieci, sztuk teatralnych, esejów, tekstów piosenek, wykładowczyni, moderatorka wydarzeń kulturalnych.

Aleksandra Zińczuk – z wykształcenia literaturoznawca, teatrolog. Redaktor naczelna czasopisma internetowego Kultura Enter, wydawanego przez Warsztaty Kultury. Poetka, eseistka, badaczka historii, kultury i tradycji ustnej pogranicza, aktywistka społeczna, dokumentalistka, kuratorka wystaw i instalacji artystycznych, autorka i redaktorka licznych tekstów i wydawnictw poświęconych tekstom z zakresu filozofii kultury, dziedzictwa historycznego, pamięcioznawstwa.