WSCHODNI EXPRESS – Premiery książek „Wakacje nad Letą” i „Cyrk i inne wiersze” | Wschód Kultury – Inne Brzmienia
PL EN UKR
a

WSCHODNI EXPRESS – Premiery książek „Wakacje nad Letą” i „Cyrk i inne wiersze”

18:00-19:30

Premiery książek „Wakacje nad Letą” Hałyny Kruk i „Cyrk i inne wiersze” Julii Cimafiejewej oraz czytanie poezji.
Udział wezmą: Julia Cimafiejewa, Hałyna Kruk.
Omówienia – Bohdan Zadura, Andrzej Niewiadomski.
Prowadzenie – Łukasz Janicki

Hałyna Kruk „Wakacje nad Letą”
Wybór wierszy w tłumaczeniu Bohdana Zadury. Pierwszy tomik Hałyny Kruk wydany w Polsce.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że hasło panta rhei to myśl przewodnia tomiku, w którym panuje nastrój przemijania, wywołany chociażby motywem drogi i podróży. „Wakacje nad Letą” to poezja metafizyczna, w której poetka rozlicza się z doczesnością. Ludzka natura każe przypisywać rzeczom i ludziom trwałą tożsamość, tymczasem wszystko podlega nieustannym przemianom. Autorka przekonuje, że tylko zrywając z tym, co znane, do czego się przyzwyczailiśmy, można pozostać autentycznym. Ostatecznie i tak przychodzi kres, który nieubłaganie rozrywa pozornie nierozerwalne, dlatego też „życie to naprawdę to / co utraciliśmy”.

Hałyna Kruk (ur. 1974 we Lwowie) – pisarka, tłumaczka, scenarzystka, historyk literatury. Autorka 5 tomików poezji: „Podróże w poszukiwaniu domu” (1997), „Ślady na piasku” (1997), „Twarz poza zdjęciem” (2005), „Współistnienie” (2013) i „Dorosła” (2017). Jej wiersze i utwory prozatorskie weszły do licznych antologii i były tłumaczone na wiele języków. Autorka 5 książek dla dzieci, z których dwie ukazały się w 15 językach (w ramach międzynarodowego projektu literatury dla dzieci „Step by Step”). Tłumaczy z polskiego, białoruskiego i rosyjskiego (drukiem ukazały się m.in. wiersze Kazimierza Wierzyńskiego, „Tajemnica chińskiego pokoju” Stanisława Lema, „Toast za przodków” Wojciecha Góreckiego). Laureatka kilku międzynarodowych konkursów literackich, stypendystka programu Gaude PoloniaMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2003, 2010) i Homines Urbani Willi Decjusza w Krakowie (2005) oraz Bałtyckiego Centrum Pisarzy i Tłumaczy na wyspie Gotland (Szwecja, 2007, 2018). Wiceprezeska Ukraińskiego PEN Clubu. Mieszka we Lwowie, wykłada na Uniwersytecie Lwowskim.

Julia Cimafiejewa „Cyrk i inne wiersze”

Wybór wierszy i tłumaczenie Bohdana Zadury.
Emocjonalna poezja, w której zwięzłe formy wierszy wzmacniają dynamikę i intensywność obrazowania. Metafora wędrownego cyrku z korowodem barwnych postaci i zdarzeń dobrze oddaje chaos egzystencji. Tomik przepełnia marzenie o porzuceniu wszelkich form bytu i wykreowanych „ja”. Jednocześnie jest wyrazem postmodernistycznej podejrzliwości wobec wartości poznawczej języka i znaków – sensualne doświadczanie siebie i świata wygrywa tu z racjonalnością rozumu. Mimo wszystko, w poezji Cimafiejewy nie ma katastroficznych wizji kultury, lecz witalizm i afirmacja życia.

Julia Cimafiejewa (ur. 1982) – studiowała filologię angielską w Mińskim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym i otrzymała tytuł magistra literaturoznawstwa na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Tłumaczka z języka angielskiego. Autorka tomików poezji i przekładów poezji „Księga błędów” (2014) i tomiku wierszy „Cyrk” (2016). Współzałożycielka i edytorka internetowego magazynu literackiego „PrajdziSvet”. Jej utwory i tłumaczenia były publikowane w wielu białoruskich czasopismach, a wiersze tłumaczone na angielski, litewski, szwedzki, słoweński, czeski i ukraiński. Jest zwyciężczynią konkursu dla młodych autorów „Exlibris”, organizowanego przez Związek Pisarzy Białoruskich. Jej tomik „Księga błędów” znalazł się na liście nagród literackich „Debiut”. W 2018 roku razem z dwoma innymi tłumaczami otrzymała nagrodę literacką „Debiut” za przekład Charlesa Bukowskiego. Brała udział w Festiwalu Literatury Nordic Summer (Litwa, 2014), Środkowoeuropejskim Festiwalu Literackim Vilenica (Słowenia, 2016), festiwalu poezji „Kijowskie Laury” (Ukraina, 2017), festiwalu Stranou (Czechy, 2017), festiwalu poezji „Wiersze na bruk” (Białoruś, 2013, 2014, 2015, 2018). Była rezydentką Baltic Centre for Writers and Translators (2013, 2017). Mieszka w Mińsku.

Bohdan Zadura – urodził się w 1945 roku w Puławach. Członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Akcent” (1980-2004) i miesięcznika „Twórczość” (od 1983, a od jesieni 2004 roku redaktor naczelny). Poeta, pisarz, tłumacz. Publikuje w większości polskich czasopism literackich i kulturalnych. Tłumaczy z języka angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i węgierskiego. Przetłumaczył m.in. utwory Jurija Andruchowycza, Andrija Bondara, Andrija Lubki, Wasyla Machno, Sierhija Żadana.

Andrzej Niewiadomski – ur. 1965 w Lidzbarku Warmińskim. Poeta, eseista, krytyk, badacz literatury, redaktor. Pracownik naukowy  i profesor UMCS w Lublinie. Autor dziewięciu tomów poezji, książek literaturoznawczych, eseju „Mapa. Prolegomena” (Lublin, 2012), licznych artykułów i szkiców. Współzałożyciel i redaktor Kwartalnika Literackiego „Kresy” w latach 1989-2010.

Łukasz Janicki
 –  redaktor kwartalnika literackiego „Akcent”, stypendysta Urzędu Miasta Lublin.