PL EN UKR
a

Wschodni Express: Premiera książki „Żywoty” Ołeha Sencowa

17.00–18.00  | Próba Cafe, Grodzka 5a – patio
w spotkaniu udział wezmą: Bohdan Zadura – tłumacz oraz Krzysztof Stanowski – były podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Próba Cafe, Grodzka 5a – patio)

Ołeh Sencow (ur. 1976 r. w Symferopolu) – ukraiński reżyser filmowy, prozaik, pisarz, miłośnik gier komputerowych, aktywista społeczny, uczestnik Rewolucji Godności. Studiował ekonomię i reżyserię filmową w Moskwie. W 2012 r. debiutował na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rotterdamie filmem „Gaamer”. Od 2014 r. więzień polityczny, bezprawnie skazany (2015) na dwadzieścia lat łagru przez rządy kremlowskie. W obozie odosobnienia podjął strajk głodowy. O jego uwolnienie apelowało wiele osób i organizacji na Ukrainie, w Polsce i na całym świecie. W 2018 r. odznaczony m.in. Nagrodą Sacharowa. „Żywoty” to krótkie opowiadania, odwołujące się do czasu dzieciństwa i dorastania. To swoista próba skreślenia własnej autobiografii z przymrużeniem oka.

„Kto weźmie do rąk tę niewielką książeczkę, składającą się z ośmiu opowiadań, zapewne nie będzie potrzebował informacji o tym, kim jest jej Autor. Bo będzie wiedział. (…) W tej niewielkiej książeczce czytelnik odnajdzie obraz ulegających erozji stosunków społecznych i rodzinnych, obraz problemów w czasie upadku poprzedniego systemu, krytyczne spojrzenie na system edukacji i służbę zdrowia, a równocześnie empatię wobec ludzkiego losu i pochwałę czegoś, co można nazwać prawością lub przyzwoitością. Nie milczeć, gdy ktoś próbuje poniżyć drugiego człowieka, nawet, a może zwłaszcza, gdy ten drugi jest ułomny, jak chłopiec z zespołem Downa z opowiadania „Szpital”. Będąc opowieścią o radzieckim dzieciństwie, o Krymie, o ukraińskiej prowincjonalnej codzienności, ma równocześnie ta proza wymiar humanistyczny i uniwersalny”.

(Bohdan Zadura, fragment przedmowy do książki)

Krzysztof Stanowski (ur. 1959 w Lublinie) – działacz społeczny i pedagog. Absolwent historii KUL. W latach 1982-1984 współzałożyciel struktur podziemnej Solidarności i władz regionalnych w Regionie Środkowo-Wschodnim. Więzień polityczny. Współtwórca i lider organizacji pozarządowych. Pierwszy Naczelnik Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wieloletni Prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Inicjator i koordynator programów realizowanych m.in. w Europie Wschodniej, Azji Centralnej, Mongolii. W latach 2007-2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2013 współorganizator polskiej pomocy dla Rewolucji Godności w Ukrainie. Współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Twórca inicjatywy Ukraina25.PL
Krzysztof Stanowski jest Dyrektorem Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin.
Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, mongolskim Orderem Gwiazdy Polarnej. Wraz z Fundacją Solidarności Międzynarodowej wyróżniony Odznaką Emiliana Kowcza.

Bohdan Zadura (ur. 1945 w Puławach) – poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki. Skończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę im. Stanisława Piętaka (1994). Debiutował w 1962 r. na łamach miesięcznika „Kamena”. Wieloletni redaktor kwartalnika „Akcent”, od 2004 r. redaktor naczelny „Twórczości”. Tłumaczył z języka angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i węgierskiego (m.in. utwory Jurija Andruchowycza, Andrija Bondara, Andrija Lubki, Wasyla Słapczuka). Laureat nagrody artystycznej miasta Lublin za rok 2018 za bogaty i różnorodny dorobek literacki, a także wybitne dokonania w dziedzinie twórczości translatorskiej.