POZNAJ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA! | Wschód Kultury – Inne Brzmienia
PL EN UKR
a

POZNAJ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA!

Partnerem oficjalnym festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia jest unijny Program PL-(BY)-UA 2014-2020 (CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine). Działający od blisko 20 lat Program wspiera projekty oparte na współpracy, wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami zlokalizowanymi wzdłuż zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Wszystkie projekty są współfinansowane przez UE, mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców pogranicza, w tym również do ochrony i promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego.  

Więcej informacji na stronie: https://www.pbu2020.eu

logosek_wektor-01