PL EN UKR
a

Plenerowe festiwale kulturalne a rozwój miasta: co osiągnęliśmy, co jeszcze możemy zrobić?

Spotkanie wokół raportu badawczego dotyczącego festiwali realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie – Nocy Kultury, Wschodu Kultury – Innych Brzmień, Carnavalu Sztukmistrzów i Jarmarku Jagiellońskiego.

Kiedy: 1 lutego 2018 roku (czwartek), godz. 9:30-14:15 Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, Sala Widowiskowa – II p. Zgłoszenia uczestników: Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zapisy za pomocą formularza rejestracyjnego. Osoby zarejestrowane otrzymają drukowaną wersję raportu badawczego.

Choć największe festiwale kulturalne w Lublinie liczą sobie już wiele lat, dopiero w 2017 roku doczekały się gruntownych badań. Projekt pod nazwą „Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny Lublina” przyniósł wszechstronną i pogłębioną wiedzę dotyczącą czterech znanych i lubianych wydarzeń: Nocy Kultury, Wschodu Kultury – Innych Brzmień, Carnavalu Sztukmistrzów i Jarmarku Jagiellońskiego. 

„Badania przeprowadzone przez autorów pracy są, o ile chodzi o obszar Polski, pionierskie i bardzo cenne” – dr hab. Waldemar Cudny, Uniwersytet Łódzki. 

Spotkanie w Warsztatach Kultury będzie okazją do podsumowania nierzadko 10-letniej historii lubelskich festiwali oraz namysłu nad ich przyszłością i znaczeniem dla Lublina. Członkowie zespołu badawczego zaprezentują najważniejsze wnioski i wyniki przeprowadzonych badań. Będą one punktem wyjścia dla wystąpień uznanych ekspertów i naukowców, którzy przedstawią swoje spostrzeżenia i rekomendacje dla Lublina.

Na spotkanie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętym rozwojem Lublina – artystów, animatorów i menadżerów kultury, badaczy i naukowców, aktywistów, urzędników, dziennikarzy, przedsiębiorców, mieszkańców. Uczestników obowiązuje wcześniejsza rejestracja (tylko wówczas można otrzymać bezpłatny egzemplarz raportu badawczego).

PROGRAM 9:30 – 10:00 | Rejestracja uczestników 10:00 – 10:15 | Powitanie 10:15 – 11:00 | Prezentacja najważniejszych wniosków z raportu z rundą pytań z publiczności – dr Aleksandra Kołtun, prof. Marcin Lipowski 11:00 – 12:20 | Wystąpienia ekspertów wraz z rundą pytań z publiczności – Edwin Bendyk (Tygodnik “Polityka”), prof. Tomasz Szlendak (Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Magdalena Sobocińska (Instytut Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska (Instytut Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 12:20 – 12:45 | Przerwa 12:45 – 13:45 | Wystąpienia ekspertów z rundą pytań z publiczności – Agata Etmanowicz (Fundacja Impact), Tamara Kamińska (instytucja kultury Katowice – Miasto Ogrodów), prof. Jan Pomorski (Centrum Badawczo-Wdrożeniowe e-Humanistyka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) 13:45 – 14:15 | Runda pytań do ekspertów i badaczy oraz podsumowanie spotkania

Organizator: Warsztaty Kultury w Lublinie Projekt badawczy zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

AKTUALNOŚCISpotkanie wokół raportu badawczego dotyczącego festiwali realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie.