Wschodni Express 2016 | InneBrzmienia
PL EN UKR
a

Wschodni Express 2016

Jedną z największych przeszkód w rozwijaniu współpracy kulturalnej, przezwyciężeniu barier kulturowych i pokonaniu stereotypów na temat kultur państw Europy Wschodniej jest bariera językowa. Podczas gdy ta bariera nie jest większym zagrożeniem dla innych obszarów praktyk kulturowych (muzyki, sztuk wizualnych), rzutuje ona przede wszystkim na recepcję literatury, a także na szeroko rozumianą sferę wymiany idei. W tym roku podczas dyskusji chcemy szczególnie zaakcentować kontekst literatury ukraińskiej.

Kolejny wątek w dyskusjach Wschodniego Expressu stanowić będzie prezentacja porównawcza sceny alternatywnej oraz sytuacji niezależnych wytwórni płytowych w Polsce i w Niemczech. W ramach cyklu odbędą się również spotkania z artystami biorącymi udział w festiwalu, podczas których będzie można porozmawiać na temat ich doświadczeń, refleksji i inspiracji.

Music out of place” – spotkanie poświęcone niemieckiej oficynie Staubgold oraz sytuacji niezależnych wytwórni płytowych w Europie
Udział w spotkaniu wezmą: Markus Detmer (szef i założyciel wytwórni Staubgold), Janusz Mucha (szef i założyciel wytwórni Gusstaff Records). Moderator: Rafał Księżyk (dziennikarz muzyczny) –  7 lipca 2016, godz. 18:00-19:30, Błonia pod Zamkiem, Klub Festiwalowy.

„Idę tam gdzie idę” – spotkanie poświęcone książkowej biografii Kazika Staszewskiego
Udział w spotkaniu wezmą: Kazik Staszewski (muzyk, bohater i współautor książki „Idę tam gdzie idę”), Rafał Księżyk(dziennikarz muzyczny, autor książki „Idę tam gdzie idę”). - 8 lipca 2016, godz. 16:00-18:00,  Błonia pod Zamkiem, Klub Festiwalowy.

Spotkanie promujące polskie wydanie powieści „Karbid” Andrija Lubki (Lublin: Warsztaty Kultury 2016)Udział w spotkaniu wezmą: Andrij Lubka (autor) i Bohdan Zadura (tłumacz). - 9 lipca 2016 , godz. 15:00-16:15, Wirydarz oo. Dominikanów.

Spotkanie promujące polskie wydanie książki „50 procent racji” Ołeksandra Bojczenki (Lublin: Warsztaty Kultury 2016) Udział w spotkaniu wezmą: Ołeksandr Bojczenko (autor) i Bohdan Zadura (tłumacz). - 9 lipca 2016 , 16:45-18:00, Wirydarz oo. Dominikanów.

Debata „Literatura a terytoria terroru” Udział w debacie wezmą: Sofija Andruchowycz, Ołeksandr Bojczenko, Andrij Bondar, Andrij Lubka, Bohdan Zadura. –  10 lipca 2016, 17:00-19:00, Wirydarz oo. Dominikanów.