PL EN UKR
a

MOVE EAST MOVIE 2017

Czwarty punkt na naszej filmowej mapie stanowi Mołdawia, której poświęcony jest pięciodniowy cykl pokazów plenerowych na Wirydarzu Klasztoru oo. Dominikanów.
W tym roku po raz kolejny zaprezentujemy także serię filmów dokumentalnych. Tym razem będą to filmy dotyczące współczesnej Białorusi.

PREZENTACJA FILMÓW FABULARNYCH Z MOŁDAWII

Kinematografia mołdawska, pozbawiona wsparcia ze strony rządu, znajduje się dziś w kompletnej izolacji. W 2010 roku Ministerstwo Kultury Mołdawii zainicjowało projekt, którego celem jest utworzenie centrum filmu, które będzie zarządzało przemysłem filmowym i dostosuje jego strukturę do modelu międzynarodowego. Projekt ma również na celu umożliwienie niezależnym studiom filmowym pozyskiwania pomocy finansowej od państwa. Mimo wielu zmian jakie nastąpiły w ciągu ostatnich 20 lat, mołdawscy filmowcy nie podróżują i są pozbawieni kontaktu z filmowcami z innych krajów, a działania tych niewielu, którzy mogliby coś zmienić, są dla rządu zbyt radykalne, dlatego woli on odłożyć wszelkie reformy na później. W niepodległej Mołdawii film nie stał się dotąd szczególnie istotną dziedziną twórczości artystycznej, przez co powstało tam dotąd bardzo niewiele samodzielnych produkcji. Kraj ten ma również drugi na świecie najniższy wskaźnik frekwencji kinowej.

W ramach cyklu Move East Movie zaprezentujemy selekcję najciekawszych filmów, które pomimo wielu trudności, powstały w Mołdawii w ostatnich latach.  Ze względu na trudną sytuację finansową, często są to międzynarodowe koprodukcje.

W programie:

Miejsce pokazów: Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

PREZENTACJA FILMÓW DOKUMENTALNYCH POŚWIĘCONYCH BIAŁORUSI      

Białoruś, choć sąsiaduje z Polską, w powszechnej świadomości stanowi jednak ciemną plamę niewiedzy. Im dalej na Zachód, ta wiedza jest jeszcze mocniej poszarpana i obarczona wieloma stereotypami. Z tego powodu, w dedykowanym Białorusi cyklu dokumentalnym, spojrzymy na ten kraj z kilku całkowicie odmiennych perspektyw.
Naszymi bohaterami i przewodnikami po współczesnej Białorusi będą zarówno młodzi twórcy kultury, którzy nie zdecydowali się na emigrację i trwają w ojczystym kraju pomimo niechęci władz, jak i przedstawiciele opozycji, z których wielu w obawie przed aresztowaniem, działa za granicą, ale też członkowie Białoruskiego Wolnego Teatru. Prezentowane filmy są także głosem artystów, którzy poprzez swoją sztukę walczą z systemem, próbując zmienić otaczającą ich rzeczywistość oraz wierzą w siłę artystycznego przekazu i jego wpływ na społeczeństwo.

W programie:

Miejsce pokazów: dawna siedziba Teatru im. H. Ch. Andersena, ul. Dominikańska 1