PL EN UKR
a

Magiczny Świat Bohumila Hrabala – wystawa fotografii

12:00-19:00
Wystawa fotografii Ladislava Michálka

 

Ladislav Michálek niezaprzeczalnie należy do grona „czułych barbarzyńców“ skupionych wokół pisarza Bohumila Hrabala i jego Grobli Wieczności, jak zwykł Hrabal nazywać tylne skrzydło swojego domu na ulicy Na Hrázi (Na Grobli) w Pradze-Libni.

Michálka z Hrabalem zapoznał jego przyjaciel grafik Vladimír Boudník. W tym czasie Michálek fotografował proces stopniowej przemiany Libni, dzielnicy której pełno jest dziś już tylko w opowiadaniach Hrabala, zakątki, małe uliczki, restauracyjki, domy, podwórka, pracownie rzemieślnicze, wyrzucone przez Wełtawę odpady, znikające ze ścian libeńskich domów napisy reklamowe. Pomiędzy nimi również fotografie ówczesnych osobistości kultury nieoficjalnej, Hrabala, Boudníka, Bondy’ego i innych, czasami też subiektywnym okiem widziane wydarzenia historyczne, rok 1968 i 1969. Wiele detali. Jeśli zdaniem Boudníka najwyższym sposobem manifestacji sztuki absolutnej było powieszenie pustych ram na ścianach niszczejącej fasady domu, dla Ladislava Michálka było nim wycinanie z tych ścian obrazów przy pomocy aparatu fotograficznego. Stworzony przez Boudníka ruch artystyczny eksplozjonizm osiąga swój szczyt w fotografiach Michálka przedstawiających rozbiórki domów w Libni, w tym domu Hrabala. Michálek świetnie rozumie, że podstawowym narzędziem fotografa jest światło a aparat fotograficzny jest dla niego tylko narzędziem. Fotografując na ulicach szuka właściwego światła, w pomieszczeniach wykorzystuje je oszczędnie, co widać szczególnie na fotografiach Boudníka. Tu źródłem światła jest jego nocna lampa, a niekiedy nawet zapalona zapałka. Michálek rejestruje różne sytuacje, nastroje uczucia, jego fotografie pełne są napięcia i plastycznej złożoności. Począwszy od lat siedemdziesiątych fotografuje również Hrabala, który po przyjacielsku nazywa go swoim nadwornym fotografem. Są tu zdjęcia z Kerska, z gospody, na grzybach, w pociągu. Obaj autorzy znajdują w sobie inspirację. W latach siedemdziesiątych przygotowują kilka wspólnych publikacji opartych o teksty i fotografie ich obu.


Data publikacji: 19 maja 2015