Księgarnia Słowobranie | Wschód Kultury – Inne Brzmienia
PL EN UKR
a

Księgarnia Słowobranie

7-10.07 |12.00–22.00 | Kawiarnia i księgarnia wydawnictw wschodnich oraz tematycznie związanych z festiwalem| Księgarnia Między Słowami, Rybna 4/5

Słowobranie to kawiarnia i księgarnia wydawnictw wschodnich oraz tematycznie związanych z festiwalem, poświęconych m.in. kulturze, muzyce i sztuce współczesnej. Ważną część oferty stanowią książki wydane na festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia w ramach serii wydawniczych Wschodni Express i Zakotwiczone.