PL EN UKR
a

Irena Jarosińska „Portrety” – wystawa

Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii Ireny Jarosińskiej pt. „Portrety”. Jest to wyjątkowa opowieść o artystach, którzy są dziś ikonami polskiej kultury. Wśród sportretowanych przez Jarosińską osób znaleźli się m. in. poeta Miron Białoszewski, malarz Henryk Stażewski, dramatopisarz Sławomir Mrożek czy kompozytor Krzysztof Komeda.  Ogromna spuścizna fotograficzna Ireny Jarosińskiej, licząca ponad 60 tysięcy zdjęć, po latach zapomnienia trafiła do Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA. W latach 2013–2016, dzięki dotacjom pochodzącym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA zdigitalizowano, opracowano merytorycznie i zabezpieczono całą kolekcję fotografii oraz udostępniono ją w internecie.

Prezentowana wystawa powstała w partnerstwie z Ośrodkiem KARTA i dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Pieniążka, spadkobiercy praw do kolekcji fotografii autorstwa Ireny Jarosińskiej.

Irena Jarosińska urodziła się w 1924 roku we wsi Szybene na Huculszczyźnie, a zmarła w 1996 roku w Warszawie. Pracę  rozpoczęła w 1950 roku. Pracowała dla najważniejszych czasopism ilustrowanych – „Świata” i „Polski”, gdzie jej fotoreportaże były często samodzielnymi opowieściami o rzeczywistości PRL.  Prywatnie związała się ze środowiskiem artystycznym. Portretowała znajdujących się poza oficjalnym obiegiem kulturalnym malarzy, poetów i muzyków. Tworzyła fotomontaże, happeningi, prowokowała dyskusje. Od połowy lat 70. prowadziła otwarty dom-pracownię, w którym toczyło się życie kulturalne. Spuścizna fotograficzna Ireny Jarosińskiej to unikalna dokumentacja życia grup artystycznych, trendów w sztuce i kulturze, zjawisk społecznych i wydarzeń historycznych. W latach 70. Jarosińska skupiała wokół siebie grono młodych fotografów, organizując nieformalny „uniwersytet fotograficzny”. Inspirowała twórców z różnych dziedzin sztuki, którzy gromadzili się u niej i wystawiali swoje prace.

Kiedy: od 1 do 31 lipca 2022

Gdzie: Zaułek Hartwigów.
Wstęp wolny. Wystawa plenerowa bez ograniczeń czasowych