PL EN UKR
a

Inne Brzmienia 2021

Festiwal prezentuje najciekawsze oraz najbardziej wartościowe zjawiska muzyczne z pogranicza różnych gatunków i kultur. Ciekawych zjawisk szukamy w klimacie world music i rockowym, w jazzie i reggae, a także w elektro czy muzyce klasycznej. Najbardziej inspiruje nas to, co znajduje się pomiędzy, gdzieś na styku gatunków, tradycji i wpływów kulturowych. Stawiamy na oryginalność, wysoką jakość artystyczną oraz niezapomniane przeżycia estetyczne.

Celem Festiwalu jest stworzenie w Lublinie wyjątkowej przystani do spotkania z oryginalnymi i poszukującymi artystami. Głównym kryterium branym pod uwagę przy budowie programu jest wysoka jakość artystyczna oraz innowacyjność. Festiwal prezentuje najciekawsze zjawiska kultury muzycznej zarówno z Polski jak i ze świata. Ważną grupę artystów definiujących lubelski Festiwal stanowią artyści ze Wschodu. Zależy nam na prezentowaniu zjawisk najbardziej interesujących, o najwyższej jakości artystycznej i wyznaczających kierunki w kulturze poszczególnych Krajów Partnerstwa Wschodniego. Odnosząc się do „inności brzmień” zamierzamy jak najszerzej eksplorować rynki muzyczne poszczególnych krajów, aby prezentować to, co najciekawsze, a nie to, co najsilniej promowane. Za cel stawiamy sobie przybliżanie Polsce i Europie tradycji muzycznych i aktualnych kierunków poszukiwań artystów wschodnich.

Program 2021 

Czwartek, 24.06 
Jantar 
BNNT is Resina 
ARRM 
Dynasonic

Piątek, 25.06 
Włodi /1988 
Mouse on Mars 
Dalekie

Sobota, 26.06 

Colors.
Tarwater 
WaluśKraksaKryzys
Oranżada
Spięty

Niedziela, 27.06 
you.Guru
Daniel Latorre ORGANisation
Muniek i Przyjaciele 
Pokaz Trio 
shishi