PL EN UKR
a

Eastreet 3 – „Sztuka wyboru” warsztaty fotoedycji

12:00-16:00

Często najtrudniejszą częścią pracy fotografa jest nie samo robienie zdjęć, ale ich późniejsze wykorzystanie. Umiejętność spojrzenia na swoje kadry okiem zewnętrznego obserwatora – czyli oddzielenia ich od własnych emocji oraz treści obecnych tylko w naszych głowach – i wybrania spośród nich odpowiednich obrazów jest prawdziwą sztuką. W wielu przypadkach, wprowadzenie w projekt fotograficzny bezstronnej narracji, która uczyni z niego opowieść atrakcyjną dla odbiorcy, nie jest możliwe bez udziału edytora. Odpowiednia edycja jest podstawą dalszego powodzenia każdego materiału fotograficznego. Spotkanie edycyjne, jakie poprowadzą edytorzy WorkshopX, przeznaczone jest dla fotografów aktywnie pracujących nad projektami fotograficznymi.

Po krótkim wstępie teoretycznym, wybrani uczestnicy zaprezentują zgłoszone materiały fotograficzne, które następnie będą edytowane pod okiem prowadzących, przy udziale całej grupy. Projekty najbardziej kompletne mają szansę zakończyć się edycją finalną. W przypadku materiałów w realizacji, prowadzący zaproponują edycję częściową, wraz ze wskazówkami co do dalszego kierunku ich prowadzenia. Liczba miejsc ograniczona, wymagana rejestracja.


Data publikacji: 11 maja 2015