Dyskusja: „Miasta muzyki. Miasta młodzieży” – rola muzyki w budowaniu kreatywnych miast przyszłości | Wschód Kultury – Inne Brzmienia
PL EN UKR
a

Dyskusja: „Miasta muzyki. Miasta młodzieży” – rola muzyki w budowaniu kreatywnych miast przyszłości

8.07 | 14.00–15.15 | Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 7 – patio. Wstęp wolny.

„Miasta muzyki. Miasta młodzieży” – rola muzyki w budowaniu kreatywnych miast przyszłości | dyskusję z przedstawiciel(k)ami polskich samorządów oraz manager(k)ami kultury poprowadzi Tamara Kamińska (Music Export Poland).

Spotkanie w języku polskim. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Music Export Poland

 

Logotyp Musc Export Polad.


„W obecnym niepewnym kontekście politycznym i społecznym, który ma wpływ na młodych ludzi, to właśnie oni mogą być potężnymi katalizatorami pozytywnych zmian i twórcami innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań stojących przed Europą” twierdzi Europejskie Forum Młodzieży. Nie jest tajemnicą, że najlepszym narzędziem budowania spójności społecznej jest kultura, jednocześnie jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, że miejskie polityki kulturalne, tworzone przez boomersów i milenialsów często zupełnie pomijają potrzeby, zainteresowania i priorytety pokolenia Z. Czy możliwe jest w ogóle stworzenie warunków, w których młodzi ludzie będą chcieli się aktywnie zaangażować w życie kulturalne miasta? Jak możemy nauczyć się współpracować z zetkami z otwartością na ich zupełnie inne spojrzenie na świat i to co ważne? Jaką rolę mogę mieć w tym procesie twórcy i artyści, idole młodych ludzi, a jaką animatorzy, menadżerowie czy urzędnicy?

W dyskusji udział wezmą:

Agnieszka Parol – Górna – Koordynatorka Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 w Lublinie. Absolwentka Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe na kierunku Ochrona Danych Osobowych na Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie pod patronatem rektora Macieja Kaweckiego. Doświadczony pracownik samorządowy, praktykę zdobywała w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
Anna Ceynowa – 14 lat pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie jako Naczelnik Wydziału Strategii, Analiz i Sektorów Kreatywnych odpowiadała za przygotowanie i wdrożenie polityki MKiDN ds. rozwoju sektorów kreatywnych, w tym m.in. utworzenie Programu Ministra „Rozwój Sektorów Kreatywnych”. Była Przewodniczącą komisji eksperckiej Programu Ministra KiDN „Rozwój Sektorów Kreatywnych”, odpowiadała za formalną weryfikację wniosków Programu „Promocja Polskiej Kultury za Granicą”, uczestniczyła w ocenie merytorycznej lub organizacyjnej wniosków w programach „Promesa”, „Chopin”, „Fundusz Wymiany Kulturalnej” z Funduszy Norweskich, programu „Kultura Polska na świecie” Instytutu Adama Mickiewicza oraz projektów międzynarodowych w ramach regionalnych instrumentów grantowych UE, RPMB i NDPC. Była panelistką, prowadzącą, koordynatorką lub uczestniczyła w przygotowaniu ponad setki międzynarodowych konferencji, warsztatów, koncertów i projektów kulturalnych w kraju i za granicą, m.in. obchodów Roku Chopinowskiego, Programu Kulturalnego Prezydencji Polski w UE i RPMB, Europejskiej Stolicy Kultury 2016, Forum Sektorów Kreatywnych NDPC oraz 16+1 czy Dni Kreatywności i czterech edycji Music Export Conference, których była inicjatorką. Gościnnie wykładowczyni UG i PWSTiF. Podczas 10-ciu lat pracy w Departamencie Współpracy z Zagranicą, reprezentowała MKiDN w organizacjach międzynarodowych m.in.: RPMB, NDPC, Ars Baltica, Forum Współpracy CEE-Chin oraz w Grupach Roboczych UE ds. finansowania i eksportu sektorów kreatywnych. Uczestniczyła w negocjacjach międzynarodowych umów o współpracy kulturalnej i przygotowaniu wizyt zagranicznych ministrów oraz spotkań szefów państw i rządów w zakresie kultury. Była pomysłodawczynią inicjatywy Polski o włączenie kultury do Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, a następnie odpowiadała za przygotowanie i wdrożenie wniosku o grant UE dla MKiDN na realizację powierzonej Polsce Koordynacji „Obszaru Kultura” ww. Strategii.
Obecnie, jako Prezes Fundacji EMPOWER POLAND i poza nią pracuje na rzecz rozwoju rynku muzycznego, z którym związana jest zawodowo z przerwami od 17 lat.

Agata Etmanowicz – bezwstydnie lubi ludzi, a jej specjalnością jest „łączenie kropek”. Zadaje dużo pytań i zachęca innych do tego samego. Projektuje i prowadzi nie tylko warsztaty, ale także procesy i programy dla profesjonalistów z sektora kultury (branżowe, międzybranżowe i dla konkretnych organizacji). Stworzyła programy budowania potencjału w obszarze rozwoju publiczności i dostępności dla kilku Europejskich Stolic Kultury (dla Wrocławia 2016, Kowna 2022, Trenczyna 2026 i Budweis 2028 – miasta kandydującego), a także współpracowała z innymi stolicami, np. Koszyce 2013 i Rijeka 2020.
W przeszłości zajmowała się polityką kulturalną – zarówno lokalną, jak i na poziomie europejskim (od programów UE, poprzez wsparcie dla sektora kreatywnego, po Europejskie Stolice Kultury i Partnerstwo Wschodnie). Od ponad dekady związana jest także z Fabryką Sztuki w Łodzi i jej ART_INKUBATOREM. Jest również współzałożycielką Fundacji Polska Bez Barier.
W życiu i w pracy kieruje się zasadą „społecznej użyteczności”. Pomaga gdzie i jak może. Uważa, że nie można myśleć o rozwoju publiczności bez dostępności. Nie tylko pomaga innym, ale też sama koordynuje realizację wydarzeń włączających (np. od prawie 10 lat jest koordynatorką dostępności Orange Warsaw Festival). Wierzy w „Keep Calm and Carry On” i w to, że „nie ma rzeczy niemożliwych”.

Paweł Ciepliński – Paweł Ciepliński – Dyrektor Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, z wykształcenia kulturoznawca (UŚ), wiedzę poszerzał również na studiach podyplomowych, kursach warsztatach m.in. dla managerów sztuki. Od blisko 18 lat w swojej pracy zawodowej lub działalności społecznej zajmuje się zagadnieniami związanymi z edukacją, kulturą, organizacją wydarzeń kulturalnych, ich promocją i pozyskiwaniem funduszy. Jest jednym z założycieli Towarzystwa Kulturalnego FUGA, w którym z powodzeniem zrealizował szereg projektów kulturalnych i edukacyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym cieszący się popularnością i uznaniem Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej „All’Improvviso”, który należy do prestiżowej Europejskiej Sieci Muzyki Dawnej REMA. Pomysłodawca i współtwórca koncepcji gliwickiego True Tone Festival.

Dyskusję poprowadzi Tamara Kamińska.

Tamara Kamińska – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra filozofii, a także podyplomowo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – menedżera kultury. Od października 2018 roku pełniła funkcję dyrektorki, a od maja 2022 Członkini Zarządu Fundacji Music Export Poland. Od 2019 roku współpracuje z Narodową Komisją UNESCO w Polsce jako ekspert ds. miast kreatywnych i Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS jako doradczyni Zarządu. W 2022 roku objęła funkcję koordynatorki europejskiej sieci biur eksportu European Music Exporters Exchange, gdzie odpowiada m.in za pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych i współpracę z globalnymi sieciami zrzeszającymi podmioty z branży muzycznej. Jako niezależna konsultantka w dziedzinie rozwoju przemysłów kreatywnych współpracowała i współpracuje w zakresie tworzenia strategii rozwoju poprzez kulturę z wieloma miastami na całym świecie, takimi jak: Ramallah (Palestyna), Ambon (Indonezja), Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) czy Daegu (Korea Południowa). W 2021 roku rozpoczęła proces badawczy i obecnie przygotowuje pracę doktorską w Ośrodku Badań nad Gospodarką Kreatywną w Warszawie.
Uczestniczyła w opracowaniu Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030 w zakresie spraw społecznych i kultury oraz „Polityki rozwoju sektora muzycznego w Katowicach”. Zorganizowała starania o przystąpienie Miasta Katowice do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO (UCCN), dzięki czemu Katowice w 2015 roku zostały desygnowane jako Miasto Muzyki. W latach 2015–2018 odpowiadała także za realizację całego programu „Katowice Miasto Muzyki”. Autorka zwycięskiej aplikacji o WOMEX’17 – festiwal i targi muzyki świata. Była także odpowiedzialna za realizację tego wydarzenia w Katowicach. Z ramienia Katowic odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o doroczny kongres sieci Miast Kreatywnych w roku 2018, a także jego przygotowanie i realizację. Została wybrana liderem podsieci muzycznej UCCN oraz członkinią Komitetu Sterującego Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.