PL EN UKR
a

WSCHODNI EXPRESS – Debata „Dylematy drugiego autora. Ja piszę, ty tłumaczysz, on/ona czytają… ”

15:00 - 16:30

Debata „Dylematy drugiego autora. Ja piszę, ty tłumaczysz, on/ona czytają… ” z udziałem pisarzy i tłumaczy: Ołeksandra Bojczenko, Julii Cimofiejewej, Mykoły Riabczuka, Natalii Bryżko-Zapór, Bohdana Zadury. Prowadzenie – Andrij Saweneć

Ołeksandr Bojczenko (ur. 1970) – krytyk literacki i badacz literatury, felietonista, tłumacz z języka polskiego i rosyjskiego. Autor zbiorów esejów „Coś w rodzaju chautauqua” (2003), „Chautauqua plus” (2004), „Byle książka” (2011), „Moi wśród obcych” (2012), „Mniej/Więcej” (2015), „50 procent racji” (2016). Autor licznych przekładów z języka polskiego i rosyjskiego, tłumacz m.in. Tadeusza Borowskiego, Leszka Kołakowskiego, Marka Hłaski, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Andrzeja Stasiuka, Daniela Odiji. Wielokrotny stypendysta programu Gaude PoloniaMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005, 2008, 2013). W roku 2014 został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Julia Cimafiejewa (ur. 1982) – studiowała filologię angielską w Mińskim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym i otrzymała tytuł magistra literaturoznawstwa na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Tłumaczka z języka angielskiego. Autorka tomików poezji i przekładów poezji „Księga błędów” (2014) i tomiku wierszy „Cyrk” (2016). Współzałożycielka i edytorka internetowego magazynu literackiego „PrajdziSvet”. Jej utwory i tłumaczenia były publikowane w wielu białoruskich czasopismach, a wiersze tłumaczone na angielski, litewski, szwedzki, słoweński, czeski i ukraiński. Jest zwyciężczynią konkursu dla młodych autorów „Exlibris”, organizowanego przez Związek Pisarzy Białoruskich. Jej tomik „Księga błędów” znalazł się na liście nagród literackich „Debiut”. W 2018 roku razem z dwoma innymi tłumaczami otrzymała nagrodę literacką „Debiut” za przekład Charlesa Bukowskiego. Brała udział w Festiwalu Literatury Nordic Summer (Litwa, 2014), Środkowoeuropejskim Festiwalu Literackim Vilenica (Słowenia, 2016), festiwalu poezji „Kijowskie Laury” (Ukraina, 2017), festiwalu Stranou (Czechy, 2017), festiwalu poezji „Wiersze na bruk” (Białoruś, 2013, 2014, 2015, 2018). Była rezydentką Baltic Centre for Writers and Translators (2013, 2017). Mieszka w Mińsku.

Mykoła Riabczuk (ur. 1953 w Łucku) – absolwent Politechniki Lwowskiej i Instytutu Literackiego im. M. Gorkiego w Moskwie. Był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Wseswit” oraz wiceredaktorem czasopisma „Krytyka”. W Polsce ukazały się przekłady jego książek „Od Małorosji do Ukrainy” (2002), „Dwie Ukrainy” (2004, druga edycja 2006), „Ogród Metternicha” (2011), „Ukraina. Syndrom postkolonialny” (2015). Laureat nagrody Fundacji Polcul, kwartalnika „Akcent” oraz odznaczony odznaką honorową „Bene Merito” nadawaną przez Ministra Spraw Zagranicznych RP za działanie na rzecz dobrych stosunków polsko-ukraińskich. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego ukraińskiego PEN Clubu i jurora Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”. Jest współpracownikiem Instytutu Badań Politycznych i Etnonarodowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, prowadzi gościnne wykłady na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie oraz w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Bohdan Zadura – urodził się w 1945 roku w Puławach. Członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Akcent” (1980-2004) i miesięcznika „Twórczość” (od 1983, a od jesieni 2004 roku redaktor naczelny). Poeta, pisarz, tłumacz. Publikuje w większości polskich czasopism literackich i kulturalnych. Tłumaczy z języka angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i węgierskiego. Przetłumaczył m.in. utwory Jurija Andruchowycza, Andrija Bondara, Andrija Lubki, Wasyla Machno, Sierhija Żadana.

Andrij Saweneć – tłumacz, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, stypendysta Urzędu Miasta Lublin.