PL EN UKR
a

Wystawa: Bootleg. Śląski hip-hop 1993–2003.

Bootleg. Nieautoryzowane nagranie, zapis (często amatorski) upubliczniony bez zgody wykonawcy. Choć w sztukach wizualnych nie ma jeszcze zdefiniowanego znaczenia, odsyła nasze intuicje w kierunku nowego spojrzenia w strefę zastaną, którą dekonstruujemy i pokazujemy w całkowicie nowym, autonomicznym  świetle.

W świecie hip-hopu jest to tym bardziej uzasadnione, że kultura bazująca na remake’u, samplach i zapożyczeniach wytworzyła unikalną strefę świata wizualnego. Niezależną kulturę materialną, będącą wypadkową indywidualnych umiejętności i talentu z jednej strony. Z drugiej zaś ograniczoną ewoluującymi możliwościami technicznymi, przekładającymi się na postępującą profesjonalizację zjawiska.

Nie jest przypadkiem, że hip-hop zdominował kulturę współczesną, stając się najistotniejszym kulturotwórczym fenomen ostatnich 25 lat. Dominacja ta nie ogranicza się wyłącznie do pola muzyki, bowiem wyraźny wpływ znajduje także w modzie, filmie, w sposobie projektowania a nawet w polityce. To wzajemne przenikanie się wytworzyło fenomen, który aż prosi się o eksperyment.

Tym eksperymentem jest wystawa „Bootleg. Śląski hip-hop 1993–2003”, na której dokonamy autorskiej reinterpretacji wytworów kultury hip-hopowej. Spojrzymy na nie na nowo, proponując rozwiązania (nie)oczywiste, kiedyś zaś znajdujące się poza naszą wyobraźnią. Zadamy kolektywnie pytanie: co by było, gdyby hip-hop zdarzył się dziś? Jak wyglądałyby kultowe wydawnictwa muzyczne, jak zaprojektowanoby kultowe elementy ubioru, jak programowanoby wydarzenia i jak je dokumentowano?

„Bootleg. Śląski hip-hop 1993–2003” powstał w kontekście bezprecedensowej w Polsce wystawy zorganizowanej przez Muzeum Śląskie pt. „Zajawka. Śląski hip-hop 1993–2003”. I jako osobna całość stanowi tej wystawy twórcze rozwinięcie. Jesteśmy przekonani, że temat podjęty na wystawie w Brain Damage Gallery, choć odnoszący się explicite do Śląska, zbuduje uniwersalną narrację na temat kultury, która szturmem zdominowała niemal każdy aspekt życia codziennego. Musimy być bowiem świadomi, że śląski hip-hop w swojej unikalności jest częścią większego organizmu. Być może jej częścią najoryginalniejszą, ale wymagającą szerszego i niestandardowego spojrzenia. Idea Bootlegu to próba uchwycenia inicjatywy Muzeum Śląskiego w nowych kontekstach oraz w relacji do analogicznych zjawisk, dojrzewających zarówno w Polsce, jak i w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Artyści: Endie Sonix, Finer, J-Cat, Kwiaciarnia Grafiki, Ludwik Lis, Lump, Paweł Księżopolski, Paweł Ryżko, Konrad Smolarski, Szewczyk, UVMW

Specjalna, tematyczna oprawa muzyczna: Teielte (U Know Me Records)

Kuratorzy wystawy: Cezary Hunkiewicz, Michał Kubieniec

Wystawa realizowana we współpracy z Muzeum Śląskim w ramach wystawy „Zajawka. Śląski hip-hop 1993–2003”. Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin. Partnerem wystawy są Inne Brzmienia.


OTWARCIE WYSTAWY: 29.06 | 18.00 | Brain Damage Gallery / Centrum Spotkania Kultur, Pl. Teatralny 1 (wejście do galerii od ul. Skłodowskiej 7)

30.06 | 12.0017.00 | Brain Damage Gallery / Centrum Spotkania Kultur, Pl. Teatralny 1 (wejście do galerii od ul. Skłodowskiej 7)

Wystawa czynna do 28 września, wtoreksobota, godz. 12.0017.00.