Wystawa plakatów Armenian Genocide of 1915 | InneBrzmienia
PL EN UKR
a

Wystawa plakatów Armenian Genocide of 1915

RÓŻNE PRZESTRZENIE STAREGO MIASTA

Wystawa plakatów powstałych w ramach projektu Armenian Genocide of 1915 in Contemporary Graphic and Art Posters 2001-2015 – międzynarodowej inicjatywy, która w formie konkursu graficznego na plakat upamiętniający ludobójstwo popełnione na ludności ormiańskiej w Imperium Osmańskim w czasie I wojny światowej w latach 1915–1917, skupia artystów z różnych krajów. Celem artystów biorących udział w tym projekcie, jest pokazanie sztuki, jako jednego z najpotężniejszych narzędzi w ukazywaniu wydarzeń historycznych i kształtowaniu opinii publicznej w odniesieniu do głównego celu jakim jest szerzenie świadomości oraz promowanie większej współpracy międzynarodowej i zaangażowania w sprawę uznania ormiańskiego ludobójstwa.

Inicjatorzy projektu zapewniają, że nie jest on skierowany przeciwko Turkom. Jego celem jest otwarcie oczu szerszej publiczności i powiedzenie im prawdziwej historii ludobójstwa Ormian. Mają też nadzieję, że projekt pomoże w kultywacji historii, zachęci do pracy współczesnych grafików w Armenii, a ponieważ plakaty mają charakter informujący pomogą w edukacji o Rzezi Ormian na całym świecie.