Akredytuj się na festiwal | InneBrzmienia
PL EN UKR
a

Akredytuj się na festiwal

Akredytacje dla przedstawicieli mediów na festiwal są bezpłatne. Dziennikarze posiadający akredytację otrzymają m.in. możliwość spotkania się z artystami, a fotoreporterzy i ekipy telewizyjne dodatkowo dostęp do wyznaczonych stref pomiędzy sceną a widownią. Zapraszamy do wypełnienia wniosku akredytacyjnegoNa Państwa zgłoszenia czekamy do 15 czerwca 2018. Wszelkich informacji udziela Paulina Skipirzepa pod adresem p.skipirzepa@warsztatykultury.pl  

Warunki przydzielania akredytacji prasowych:

 • akredytacje przyznawane są nieodpłatnie;
 • akredytacje prasowe mogą zostać przyznane:
  • dziennikarzom pracującym dla Patronów medialnych Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival;
  • aktywnym zawodowo dziennikarzom, którzy pracują dla mediów o znacznym zasięgu i/lub mediów branżowych;
  • fotografom freelancerom;
 • ostateczny termin składania wniosków o akredytację upływa 15 czerwca 2018;
 • informacje o udzieleniu akredytacji prasowej zostaną potwierdzone przez organizatora drogą mailową do 19 czerwca 2018;
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmownego rozpatrzenia wniosków o akredytację, bez podawania przyczyny;
 • akredytacje można odebrać w Klubie Festiwalowym od 28 czerwca 2018 lub wcześniej, kontaktując się bezpośrednio z Pauliną Skipirzepą p.skipirzepa@warsztatykultury.pl

  Akredytacja prasowa uprawnia do:

 • uczestnictwa we wszystkich punktach programu, także tych z ograniczoną ilością miejsc;
 • przeprowadzanie wywiadów z artystami na zasadach określonych przez organizatora;
 • wstępu dla fotoreporterów i ekip telewizyjnych do wygrodzonej strefy przed sceną na zasadach określonych przez organizatora – UWAGA, NIEKTÓRZY ARTYŚCI ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO OGRANICZENIA LICZBY FOTOREPORTERÓW I CZASU FOTORELACJI;
 • odbioru presspacka, zawierającego komplet materiałów informacyjnych na temat festiwalu;